De rol van tijd in duurzame inzetbaarheid personeel

0
168

Voor het eerst in Nederland is er onderzoek gedaan naar de rol van tijd in duurzame inzetbaarheid van personeel.

De Stichting Time Design heeft een onderzoek gehouden waarbij aandacht is besteed aan tijdsaspecten in relatie tot het vermogen om te werken.De resultaten tonen het grote belang en de positieve rol van het effectief omgaan met tijd aan.

Download het onderzoek

In het onderzoek van de Stichting Time Design is gekeken naar de manier waarop tijdgerelateerde eigenschappen samenhangen met indicatoren van work ability, zoals geluk, vitaliteit, eigenwaarde, werk-privé balans, burnout, ziekte, slaapkwaliteit en zelf ingeschatte prestatie.

Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat de volgende tijdgerelateerde eigenschappen een belangrijke en positieve rol spelen in het bevorderen van welzijn en de work ability van mensen:
• een breed positief tijdsperspectief;
• een relatief vroeg natuurlijk slaap-waak ritme (ochtend chronotype);
• goed om kunnen gaan met slaaptekort;
• weinig uitstelgedrag, veel stiptheid en vasthoudendheid aan taken;
• de tijd als vriend zien.

VitaliTIJD
Bovenstaande resultaten horen bij het nieuwe begrip ‘VitaliTIJD’: de omstandigheid waarbij een persoon voor wat betreft zijn tijdeigenschappen optimaal in balans is met zichzelf en zijn omgeving en vanuit dat perspectief optimaal fit is. Dit kan voor een organisatie een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Formule
Samenvattend kunnen de bevindingen van het onderzoek in de volgende formule worden weergegeven: VitaliTIJD = f (een breed positief tijdsperspectief + een relatief vroeg chronotype + goed om kunnen gaan met slaaptekort + weinig uitstelgedrag + veel stiptheid en vasthoudendheid + de tijd als vriend zien).

Over Stichting Time Design
De Stichting Time Design beoogt het maatschappelijke instituut en de katalysator te zijn op het gebied van innovatie in de tijd en tijdbeleid. Time Design wil een forse impuls geven aan kennisontwikkeling en –spreiding rondom het thema “tijd” en werken aan integratie van gefragmenteerde bestaande initiatieven rond dit thema.

Bron: Stichting Time Design, 11 augustus 2016