Rob de Laat voorzitter van de Bovib

0
423

Rob de Laat, voorzitter van de Bovib, de branche-organisatie voor onafhankelijke intermediairs en brokers.

18 concurrenten maken zich samen sterk voor een goede agenda voor intermediairs van zelfstandigen, freelancers en andere ‘echte professionals’.

Waarom? En waarom nu?

Bovib

“Het idee voor deze branche-organisatie werd geopperd door Mark Bassie, zelfstandig interim professional en eigenaar van Flex-Beheer,” vertelt Rob de Laat. “Hij heeft de verschillende partijen met elkaar in contact gebracht om na te denken over een krachtenbundeling. Hij zag dat ze ieder op hun eigen terrein met dezelfde problemen werden geconfronteerd, terwijl hun gezamenlijke stem in het politieke en maatschappelijke debat niet of onvoldoende werd gehoord. Vervolgens is er driekwart jaar intensief overlegd tussen de betrokkenen.”

Onvrede
“Het gesprek over flex is tot nu toe teveel gekaapt door uitzendorganisaties die de gespecialiseerde bemiddeling van zzp’ers er een beetje bij doen,” vindt De Laat.
“Dat is een onbevredigende situatie voor al die intermediairs van wie het de core business is.

Wij willen in de discussie over zzp’ers de stem van de opdrachtgevers en van de gespecialiseerde intermediairs laten horen. Want die weten als geen ander welke issues er liggen. Daarnaast komen wij heel bewust op voor de belangen van onze opdrachtgevers. Die worden tot nu toe in het politieke en maatschappelijk debat nauwelijks gehoord. Zij hebben goede, legitieme redenen om te werken met zzp’ers of flexibele krachten.”

BGL
“De ontwikkeling rondom de VAR (verklaring arbeidsrelatie) en de BGL (wet Beschikking Geen Loonheffing) dreigt uit de hand te lopen, omdat er niet goed wordt geluisterd naar de opdrachtgevers die professionals inhuren. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de toetsing van de arbeidsrelatie. Het gevolg zal zijn dat veel zzp’ers niet meer worden ingehuurd. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie en de risico’s moeten bij de zzp’er blijven.

Als gespecialiseerde branche-organisatie verwachten wij dat wij heel wat valkuilen in de regelgeving rondom de VAR kunnen voorkomen.

Het debat over zelfstandigen wordt nu vertroebeld door discussies over de vraag hoe ondernemend zzp’ers eigenlijk zijn. Maar die discussie doet niet ter zake. Een zzp’er staat als werkvorm tussen de intermediair en de inlener in. Hij werkt heel bewust voor eigen rekening en risico. Het is daarom geen goede oplossing om de risico’s voor de afdracht van de loonheffing mede bij de opdrachtgevers/de inleners neer te leggen. Wij willen dat daar veel beter over wordt nagedacht en er effectievere oplossingen worden gevonden voor alle partijen.”

Frisse blik
“Wij willen naast adviezen voor goede regelgeving bovendien een ander geluid laten horen in het debat over flex.
De nadruk ligt nu vaak op de ‘zielige’ uitzendkracht en flexwerker.

Wij willen juist opdrachtgevers aan het woord laten die een frisse blik hebben op flexibele arbeid. We richten ons op organisaties die werken voor en met echte professionals, die bewust de keuze hebben gemaakt om op flexibele basis te werken. Mensen die flexwerk niet zien als opstap naar een vaste baan, omdat dat niet past bij hun ontwikkeling of hun specialisatie. Wij willen daarom elke vorm van niche inzet met onze koepelorganisatie vertegenwoordigen. Of dat nu in het hoger opgeleide segment is of in een segment van lager opgeleiden. Het gaat om de specialisatie en de bewuste keuze voor werk op een zelfstandige, flexibele basis.

Lid worden
Organisaties kunnen nu al lid worden van onze branche-organisatie. We hebben een toelatingscommissie aangesteld, die nieuwe leden toetst aan onze gedragscode. Wij stellen eisen aan een transparante werkwijze en aan financiële stabiliteit.

We gaan met certificerende instanties in gesprek om te komen tot een keurmerk voor dienstverleners die bij ons zijn aangesloten. We verwachten dat we dat eind 2015 grotendeels hebben gerealiseerd.”

De branche-organisatie beschikt nog niet over een eigen kantoor en een helpdesk, maar dat ligt wel in het verschiet.
“We pakken het stap voor stap aan,” aldus Rob de Laat. “Het begint ermee dat wij gezamenlijk onze stem laten horen en onze belangen op sterke wijze behartigen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws