Rob de Laat ontrafelt inhuurproces flexibele arbeid

0
2293

Interview met Rob de Laat over Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid

Op 18 december j.l. presenteerde Rob de Laat samen met co-auteurs Max Boodie en Paul Oldenburg het boek Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Het boek brengt de flexmarkt in kaart. De Laat is directeur en oprichter van Staffing Management Services.

“Ik zie dat opdrachtgevers worstelen met de organisatie van hun inhuur.”

Transparante inhuur
“Ik werk nu zo’n 25 jaar in de wereld van de flexibele arbeid. Ik zie dat opdrachtgevers worstelen met de organisatie van hun inhuur. Ik zag dat al in mijn rol als leverancier. Toen heb ik ook al organisaties geadviseerd hoe ze dat beter konden doen. Het stoort me dat er met heel weinig kennis van zaken personeel wordt ingehuurd. Er zijn veel definities in de markt en er is veel verwarring. Daar wil ik meer helderheid in brengen. Ons boek geeft handvatten aan inleners. In het spel rondom de flexibele schil komt de inlener tot nu toe nauwelijks aan het woord. Dat geldt ook voor de flexkrachten, de professionals. Er wordt over hen gepraat, niet met hen. Ik wil dat graag veranderen.”

Rob de Laat

Visie uitdragen
“Wij zoeken contacten met de inleners en brengen dit onder de aandacht. We benutten social media-kanalen, en onze eigen website. We zijn mede-initiatiefnemer van Freelancer Of The Year en werken daarin samen met organisaties zoals Victor Mundi, ZipConomy en andere organisaties die zich inzetten voor online inhuur van flexibele arbeid.”

Regisseur
Waarom noem jij je met Staffing MS onafhankelijk regisseur van het inhuurproces?
“Zes jaar geleden zijn we met Staffing MS begonnen vanuit de visie dat inleners van binnenuit onvoldoende de inleenprocessen aanpakken. De proceskant boeit mij meer dan het laten inlenen van mensen. Ik kreeg in 2006 de ruimte om mij volledig te richten op het belang van inleners om hun inhuurproces goed op te zetten zonder eigenbelang. Toen ik ons bureau Flex Groep Nederland had verkocht aan DPA in 2006 hoefde ik geen mensen meer te bemiddelen en had ik daarvoor mijn handen vrij.”

Staffing_MS

Kentering
“Wij hebben met Staffing MS in de eerste vier jaar van ons bestaan vooral zendingswerk verricht. We gingen als predikers naar inleners en verkondigden met onze voet tussen de deur: ‘Ik kom u een verhaal vertellen waar u nog niet op zit te wachten, maar waarvan het wel goed is dat u het weet’. Nou, dat werkt intussen. Sinds twee jaar begint het goed te lopen. Inleners vragen ons nu: wij moeten iets veranderen of toevoegen aan onze inhuur en we willen graag dat jullie daar ook iets van vinden. Dat is een grote kentering. Of het nu heel grote organisaties, de overheid of kleinere business betreft, het leeft. Daarom hebben we het inhuurproces diepgaand ontrafeld in ons boek.”

Boek kostte 2 jaar en 10 minuten
“Het schrijven van het boek heeft ons twee jaar en tien minuten gekost. Zoveel tijd zat er tussen het moment dat we de mail hebben gestuurd om het te gaan maken en het moment dat de mail met de laatste versie van het manuscript in pdf naar de drukker werd gestuurd. In die periode hebben we er samen enorm over kunnen sparren en is de inhoud van het boek bij ons gerijpt.”

Bezinnen op rol uitzenders
Je uit je kritisch ten opzichte van flexleveranciers.
“Ja, de flexmarkt is bezig bestaande belangen te verdedigen. Uitzenders doen vaak alsof ze voor de inleners heel erg nodig zijn en nodig blijven. Ik adviseer uitzenders om goed na te denken: wat is je echte toegevoegde waarde in het proces en wat gaat internet daarin betekenen? De markt wordt veel transparanter. Voorheen had je een kaartenbak die jouw klant niet kende of er liepen kandidaten binnen bij jouw vestiging die niet binnenliepen bij jouw klant. De klant zegt nu: ik wil zelf in beeld zijn en ik wil jou niet als partij daartussen. Internet maakt dat mogelijk. Wees daar alert op, want dat komt op je af. Doe niet alsof er niks aan de hand is. Andere markten zijn door internet structureel veranderd. Neem de rol van makelaars op de huizenmarkt, neem de rol van reisbureaus in de reisbranche. Die rollen zijn vergelijkbaar met wat uitzendbureaus doen in het inleenproces.”

Keuze voor inlener of kandidaat
“Wat uitzenders bieden zou veel verder moeten gaan dan de informatie over het aanbod, want die is online wel te vinden. Ik vind dat je als leverancier van flexibel personeel niet thuishoort in de hr-afdeling. Dus je moet mijns inziens kiezen: los laten dat je zelf kandidaten levert en je volledig richten op het proces. Of je richten op het ondersteunen van de kandidaat. Als je probeert aan beide kanten te staan, sta je eigenlijk nergens. Die dienstbaarheid naar twee kanten is weliswaar de traditionele rol die uitzenders als leverancier innemen. Maar als die positie wordt doorgeknipt door nieuwe trends, waar ben je dan?”

Specialismen
“Er zullen zeker segmenten zijn, met name in niches, die nog een tijd waardevol blijven. Kandidaten kunnen in een niche een sterkere verbinding voelen met elkaar dan met hun opdrachtgever, vanwege hun specialisme en het vraagstuk waar ze zich mee bezighouden. Denk aan specifieke ict-specialisten of een bepaald vakgebied in de Techniek.
Als je als generiek uitzender voor een uitzendkracht opdrachten kunt bundelen, ben je relevant voor hem of haar. Je combineert bijvoorbeeld opdrachten bij Albron en bij de NS in de catering waardoor je iemand een volledige baan kunt bieden. Als je dat niet kunt, kun je ook niet 30,- euro voor je diensten rekenen. Dat wordt inleners nu duidelijk, omdat zij veel meer inzicht beginnen te krijgen in de tariefopbouw. Inleners beseffen dat er verborgen marges zitten in uitzendtarieven. Het is belangrijk voor uitzenders om open kaart te spelen over die marges, anders zitten ze op een dood spoor.”

‘Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Mensen, Markt, Mechanismen’
Auteurs: Rob de Laat, Max Boodie en Paul Oldenburg.
Praktisch naslagwerk, geschreven vanuit het perspectief van de inlener, onderbouwd met actuele CBS- en EIM cijfers.
Prijs: € 40 euro. Zie voor meer informatie www.professioneelinhuren.nl en www.managementboek.nl

Minder grote deals
“Het verwerven van grote deals neemt af. Grote uitzendorganisaties gaan merken dat steeds meer aanvragen voor flexibele krachten in concurrentie worden uitgezet. Er zullen nog wel grootschalige aanbestedingen zijn, bijvoorbeeld door de overheid, maar dat neemt af. Voorheen probeerden inleners via hun afdeling Inkoop aanvragen te bundelen, maar ook dat neemt af. Dat is een nadelige ontwikkeling voor grote uitzenders. Randstad is een mooi bedrijf. Ik vind het knap wat ze voor elkaar hebben, maar ze zijn wel 60 jaar oud. Randstad was jaren geleden te vroeg met een concept voor online uitzenden, maar nu breekt die tijd aan. Ik verwacht dat zij er veel aan moeten doen om hun kostenniveau terug te brengen en hun bedrijfsvoering anders in te richten. Het lukt ons met Staffing Management Services om deals te winnen van Randstad en Manpower. Wij zijn een relatief klein en onbeduidend bedrijf, maar we hebben een helder verhaal.”

Boter?
Je bent zelf als leverancier jarenlang actief geweest in de flexbranche. Heb je geen boter op je hoofd?
“Ik snap dat mensen denken dat ik strategisch kies, nu het tij keert. De behoefte aan inzicht en transparantie heb ik echter al zo lang als ik actief ben in de flexbranche. Toen ik nog werkte bij de Rijnhaave Groep – later overgenomen door British Telecom – kriebelde dit al. Op enig moment had ik 150 mensen gedetacheerd bij ING, maar ik kreeg niet volledig grip op de vraag waarom. Who cares, kun je denken. Ik kon veel mensen plaatsen, was daarin succesvol maar bleef toch zitten met een onbehaaglijk gevoel. Als mijn klant niet goed kan aangeven waarom hij de flexkrachten inhuurt, dan weet ik niet of ik het goed heb gedaan, zo redeneerde ik. Stel dat deze klant opeens ‘wakker’ werd en anders ging redeneren, dan kon ik dat niet meer terugdraaien. Als een klant een bewuste keuze maakt en ik op basis daarvan een invulling geef van zijn vraag, is het helder. De prijs voor de dienstverlening is voor mij dan ook ‘hard’ te maken. Zolang ik daar geen grip op kreeg, had ik het idee dat onder mij als leverancier ieder moment het tapijt vandaan getrokken kon worden. Dat voelde niet goed.

Ik vind oprecht dat flexwerk veel beter kan worden georganiseerd. Vanuit een positieve insteek. Daarvoor moeten we allemaal wel goed weten hoe het zit. En dat heeft ook effect op de rollen. Ik vind dat iedere speler een keuze moet maken tussen een rol voor de inlener of een rol voor de professional. Ik denk dat er organisatorisch nog heel veel te doen is voor de kandidaat. Als uitzender kun je een impresario rol of een coachende rol op je nemen, zoals Han Mesters, econoom bij ABN AMRO, ook betoogt.”

Prijs/kwaliteit
“Uiteindelijk gaat het om vraag en aanbod en om de verbinding tussen de kandidaat en de inlener. Daar heb je leveranciers of bemiddelaars bij nodig en iedereen die je kunt bedenken. Wij bemoeien ons niet met de grote afspraken tussen inleners en leveranciers. Wij richten met Staffing MS het proces in waarbij je vanuit een competitie komt tot de beste prijs/kwaliteit verhouding. Dat is een andere visie dan doorgaans wordt gepredikt.
Wij stimuleren dat de inlener zegt: ‘Dit is mijn vraag, hier wil ik graag een duidelijke reactie op, zodat ik al mijn aanbiedingen kan vergelijken.’ Daarmee zegt die inlener feitelijk: ‘Mooi dat jullie een uitzendbureau zijn, maar eigenlijk maakt mij dat niets uit. Ik wil gewoon een aanbieding hebben op mijn vraag en wat je levert, lever je op basis van mijn contract.’ Dat is een omkering van de gang van zaken.

We regisseren de inhuur op die manier momenteel voor een aantal gemeenten, onder andere voor Gouda. Randstad wilde daar aanvankelijk niet aan meedoen. Na een paar weken hebben ze er toch een werkdesk voor ingericht. ‘Het gebeurt gewoon te veel, we kunnen er niet omheen’, zeiden ze.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws