Risico`s in de chemie

0
321

14 november 2007
  
De chemische industrie moet meer aandacht besteden aan de risico’s voor werknemers bij het bedwingen van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Uit een rapportage van de Arbeidsinspectie blijkt dat in een derde van 31 onderzochte gevallen zij nu risico’s lopen. Soms zijn er bijvoorbeeld meer mensen in de buurt van het ongeluk dan strikt noodzakelijk.

Vooraf inschatten
Bedrijven moeten volgens de Arbeidsinspectie vooraf beter inschatten welke risico’s de werknemers lopen die lekkages van gevaarlijke stoffen moeten onderzoeken, het lek moeten dichten of de stoffen moeten opruimen, zodat ze extra beschermende maatregelen kunnen nemen.

Incidenten met gevaarlijke stoffen
Vorig jaar vonden 52 incidenten plaats met gevaarlijke stoffen in de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en bedrijven die veel werken met gevaarlijke stoffen, zoals de chemische industrie. Daarvan waren er 31 zo groot of ernstig dat de Arbeidsinspectie ze heeft onderzocht. Bij elf incidenten raakten in totaal 38 werknemers in meer of mindere mate gewond. Het grootste aantal slachtoffers viel bij een lekkage van chloorgas: zestien mensen moesten na het inademen daarvan voor preventief onderzoek naar het ziekenhuis.

Onderhoud risicofactor
Onderhoud blijft een belangrijke risicofactor. Meer dan de helft van de ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen gebeurt tijdens of na onderhoud, bijvoorbeeld omdat het onderhoud op een onveilige of verkeerde manier wordt uitgevoerd. Dat bleek uit eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie ook al. Andere oorzaken van ongelukken zijn fouten in het ontwerp van de installaties, het ontbreken van goede procedures voor het werk en onvoldoende getraind of onervaren personeel.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
In Nederland vallen in totaal zo’n 325 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen. Daarnaast zijn er naar schatting 300 tot 500 bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken en daarom een wettelijk verplichte aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie moeten opstellen. In al deze bedrijven bestaat een risico voor ernstige ongelukken met gevaarlijke stoffen en daarom zijn zij verplicht extra maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen. Ook moeten zij zware incidenten melden.

Trends
De Arbeidsinspectie onderzoekt incidenten mede om te kijken of er trends te signaleren zijn die om een gerichte aanpak vragen. Verder verspreidt de inspectie de resultaten van de analyses onder de bedrijven, zodat zij hun veiligheidsmaatregelen kunnen verbeteren. Naast het onderzoek van incidenten controleert de Arbeidsinspectie intensief bij bedrijven met risico’s op zware ongevallen. Daarbij hebben de inspecteurs extra aandacht voor omstandigheden die risico’s met zich meebrengen, zoals onderhoud. 

Bron: SZW, 14 november 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.