Belastingdienst reorganisatie en flexibele schil

0
228

Staatssecretaris Wiebes heeft vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) beantwoord over de reorganisatie en de uitstroom van personeel bij de Belastingdienst.

Belastingdienst-Zie ‘Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording aanvullende vragen uitstroom Belastingdienst’.

Update 6 oktober 2016:
Staatssecretaris Eric Wiebes ligt door de reorganisatie onder vuur. Tijdens de algemene financiële beschouwingen kwamen woensdag inschattingsfouten en procedureschendingen bij de vertrekregeling naar buiten die niet alleen bij de oppositie, maar ook bij coalitiepartner PvdA tot ontsteltenis leidden over ‘verspilling van belastinggeld’. De vertrekregeling die de Belastingdienst aanbiedt aan 5200 tot 5800 werknemers, leidt tot een ‘naheffing’ van € 150 mln tot € 200 mln die de dienst aan zichzelf oplegt. Lees meer

Vertrek en werving van personeel
In de vernieuwing van de Belastingdienst zouden 5000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Inmiddels is ook de werving van personeel voor nieuwe functies in volle gang.

Er zijn 1500 arbeidskrachten nodig (waarschijnlijk neemt dit aantal toe) voor functies die met de nieuwe werkwijzen samenhangen. Er zijn al 550 nieuwe medewerkers geworven.

De Belastingdienst huurt ook uitzendkrachten in (1595 fte), daarnaast hebben 144 zzp’ers specifieke opdrachten uitgevoerd.

Flexschil bij Belastingtelefoon en Belastingdienst/Toeslagen
Citaat uit de brief van de Staatssecretaris: “De leden van de fractie van het CDA hebben gevraagd hoeveel uitzendkrachten en zzp’ers op 1 september 2016 werkzaam waren bij de Belastingdienst en naar het gebruik van modelcontracten door de Belastingdienst bij de inhuur van zzp’ers. Tevens hebben zij gevraagd of ik de gebruikte modelcontracten openbaar wil maken. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er dit jaar 1595 fte aan uitzendkrachten werkzaam zijn. Dit is een flexibele schil die met name werkzaamheden verricht bij de Belastingtelefoon en Belastingdienst/Toeslagen en is als gevolg van de uitstroom niet toegenomen. Daarnaast hebben 144 zzp’ers voor de Belastingdienst bepaalde specifieke opdrachten uitgevoerd. De Belastingdienst zal nu de Wet DBA in werking is getreden net als andere opdrachtgevers in de processen moeten borgen dat er ook feitelijk geen sprake is van een dienstbetrekking en zal het overgangsjaar daarvoor gebruiken. De Wet DBA stelt het gebruik van modelcontracten geenszins verplicht. De Belastingdienst heeft het vooralsnog niet nodig geacht hier gebruik van te maken.”

Bron: Rijksoverheid, 4 oktober 2016 en zie ook FD