REMAK Eemshaven vindt voorstellen FNV niet acceptabel

0
465

| Detacheringsrichtlijn » | Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) » |


De onderhandelingen die REMAK S.A. voerde met de vakcentrale FNV zijn afgebroken. De situatie wordt nu opnieuw aan de rechter voorgelegd.

REMAK S.A. ziet de huidige voorstellen van de FNV als een bedreiging voor de huidige werknemers en de voortgang van de activiteiten in Eemshaven, zo blijkt uit haar persbericht.

In augustus had de FNV voor de Poolse werkers in de Eemshaven, die werken aan de bouw van de RWE/Essent kolencentrale, een onderhandelingsresultaat tegen onderbetaling behaald met de directie van het Poolse installatiebedrijf REMAK.

Persbericht REMAK S.A.:

Europese richtlijn
De voorwaarden voor werknemers die naar Nederland gedetacheerd worden, zijn bepaald in de Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. REMAK S.A. houdt zich aan de voorwaarden die in deze richtlijn zijn beschreven. De werknemers van REMAK S.A. zijn verzekerd van beloning die de Nederlandse WAGA (Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid) voorschrijft.

Naast loon in geld ontvangen zij verstrekkingen, zoals huisvesting en woon-werkvervoer. Bedrijfswagens worden ter beschikking gesteld voor reizen naar Polen in verband met familiebezoek. De werknemers van REMAK S.A. ontvangen toeslagen voor overuren en vakantietoeslag. Deze verstrekkingen vormen onderdeel van het loon. Het bestuur van REMAK S.A. kan niet akkoord gaan met de zienswijze van de FNV in deze, omdat deze in strijd is met de Europese Richtlijn.

REMAK S.A. zorgt daarnaast voor een 24-uurs begeleiding (ook tijdens vrije dagen) van werknemers door maatschappelijk werkers inclusief het nodige vervoer en de telecommunicatiemiddelen. De werkgever biedt ook hulp in de vorm van een tolk als werknemers zaken moeten regelen bij overheidsinstanties of een bezoek moeten brengen aan een huisarts of ziekenhuis.

Vrij verkeer van diensten
REMAK S.A. is van mening dat de eisen van de FNV een reële bedreiging vormen voor de verdere uitvoering van de activiteiten in Eemshaven. Dit kan tot gevolg hebben dat alle ruim 1200 werknemers van REMAK S.A. hun baan verliezen. Het bestuur was en is nog steeds ten zeerste bereid het geschil met de FNV met een akkoord te beslechten. Het voorstel dat de FNV tot op heden heeft gedaan pleegt echter volgens REMAK S.A. inbreuk op het beginsel van vrij verkeer van diensten, neergelegd in het EU–werkingsverdrag.

Over Remak
Remak S.A. is een Pools installatiebedrijf dat de verbrandingsketels ten behoeve van RWE/Essentcentrale te Eemshaven bouwt. Momenteel zijn ongeveer 700 werknemers van REMAK S.A. vanuit Polen naar Nederland gedetacheerd.

Bron: REMAK, 17 september 2012 – het persbericht werd aangeleverd door Van der Steenhoven Advocaten, dat de belangen van REMAK in deze zaak behartigt.