Rekenkamer: UWV helpt werkzoekende niet altijd goed

0
58

Werkzoekenden krijgen niet altijd de juiste hulp bij de begeleiding naar een baan. De uitvoeringsorganisatie UWV moet die taak uitvoeren, maar slaagt daar nog niet goed in.

Ook heeft de instantie de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde, concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV dat dinsdag is verschenen.

Adequaat proces bij verstrekken uitkeringen
“Ondanks vele beleidswijzigingen en bezuinigingen is uitvoeringsorganisatie UWV erin geslaagd in de afgelopen jaren de opgedragen taken adequaat uit te voeren voor het verstrekken van uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidsongeschikten, het uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen en beheren van gegevens. Dat is geen geringe prestatie.”

Wisselende politieke ambities hinderen bij arbeidsbemiddeling
“Die conclusie kan niet direct getrokken worden voor de taak arbeidsbemiddeling. Wisselende politieke ambities over de rol van UWV bij het bemiddelen van werkzoekenden naar een baan hebben een bestendige taakuitvoering gehinderd. Om UWV toekomstbestendig te maken is allereerst een zakelijker aansturing door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de raad van bestuur van UWV nodig.” Lees meer

Bron: Rekenkamer, 31 januari 2017