Regels boetes belastingdienst gewijzigd

0
228

21 maart 2007

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten tot een aanpassing van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (Besluit van 19 december 1997, Stcrt. 248, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 23 december 2005, Stcrt. 253, hierna: BBBB 1998) op de volgende punten:

– wijziging van paragraaf 3 van het BBBB 1998 in verband met recente jurisprudentie;
– het incorporeren van de volgende beleidsbesluiten:
– Besluit van 20 juli 2000, nr. RTB2000/1173M (Tijdstip vrijwillige verbetering);
– Besluit van 9 november 2000, nr. RTB2000/2474M (Pleitbaar standpunt en verzuimboete);
– Besluit van 1 november 2001, nr. DGB2001/637M (Vrijwillige verbetering leidt onder voorwaarden niet tot een boete). Dit besluit wordt tevens op enkele punten aangepast;
– Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3244M (Dag van betaling);
– vervallen van paragraaf 30 van het BBBB 1998 in verband met de wijziging van artt. 27,28 en 29 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA);
– het salderen van positieve en negatieve correctiebedragen per kalenderjaar of gebroken boekjaar;
– wijziging van paragraaf 31 van het BBBB 1998.

In werking
Een integrale herziening van het BBBB 1998 zal plaatsvinden bij het in werking treden van het wetsvoorstel Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, nr. 29 702).

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2007