Record aantal snelle groeiers, waaronder arbeidsbemiddeling

0
251

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven.

Onder hen zijn relatief veel snelle groeiers in de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling, bij beveiligings- en opsporingsdiensten en bij eet- en drinkgelegenheden.
Bedrijfstak snelgroeiende bedrijven 2018 vs 2017, bron CBS
Het aantal snelgroeiende bedrijven is in totaal 20 procent hoger dan het vorige record uit 2017 toen er bijna 8 500 snelle groeiers waren. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Een bedrijf is een snelle groeier als het aantal werknemers drie jaar op rij gemiddeld met minimaal 10 procent per jaar toeneemt. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben.

Meest opvallende groei in horeca en bouw
De meeste snelgroeiende bedrijven zaten in 2018 in de zakelijke dienstverlening (2 710), op de voet gevolgd door de handel (2 470). Hier vond ook de grootste absolute groei plaats, respectievelijk plus 360 en plus 395. De grootste procentuele groei tussen 2017 en 2018 vond plaats bij de bouwnijverheid (36 procent, plus 210) en de horeca (34 procent, plus 355).

Op een gedetailleerder brancheniveau zit de grootste absolute groei bij eet- en drinkgelegenheden (plus 320), groothandel en handelsbemiddeling (plus 185), uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (plus 180), detailhandel (plus 150) en de gespecialiseerde bouw (plus 130).

Bron: CBS, 8 augustus 2019

Zie ook
CAO Horeca 2018-2019 *
Nieuwe tekst CAO Evenementen- en Horecabeveiligingsbranche 2019-2023
ABN AMRO: WAB komt horeca duur te staan
Port4Growth faciliteert contacten werkzoekenden en snelgroeiend mkb