Realiseren vrouwenrechten in Nederland hardnekkig probleem

0
477

Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn jaarverslag over 2012. Een opvallende ontwikkeling in 2012 is een stijging van het aantal zaken over zwangerschapsdiscriminatie met bijna 60%.

> Lees het volledige Jaarverslag

Bovendien kreeg het College inzicht in de ontstellende omvang van zwangerschapsdiscriminatie. Jaarlijks ervaren ruim 65000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap. Oktober 2012 opende het College voor de Rechten van de Mens zijn deuren en ging het werk van de Commissie Gelijke Behandeling over naar de nieuwe organisatie.

Laurien Koster, voorzitter: ‘Het College voor de Rechten van de Mens is een nieuwe organisatie waarin gelijke behandeling en mensenrechten een geïntegreerd werkterrein is. Zowel nationaal als internationaal.’ In 2012 legde Nederland voor de tweede keer examen af bij de Verenigde Naties, de zogeheten Universal Periodic Review. Het College lichtte in de aanloop naar het examen de andere landen voor de mensenrechtensituatie in Nederland en bracht samen met de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en het College bescherming persoonsgegevens zorgpunten onder de aandacht van de VN.

Discriminatiecijfers
In 2012 beantwoordde het College 1281 vragen, ontving het 634 verzoeken om een oordeel en deed het 212 uitspraken. Bij de uitspraken waren geslacht (21%), handicap/chronische ziekte (18%) en leeftijd (16%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden. In 63% van de uitspraken constateerde het College verboden onderscheid op een of meerdere discriminatiegronden. Een stijging van 7% ten opzichten van 2011. In 70% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Een lichte verbetering ten opzichte van 2011.

Vrouwenrechten
Gelijke rechten voor vrouwen in Nederland is nog altijd geen werkelijkheid. Het aantal uitspraken over de discriminatiegrond geslacht steeg en is er een flinke stijging van het aantal uitspraken over zwangerschapsdiscriminatie (60%). Ook presenteerde het College een groot onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in het NCRV programma ‘Altijd Wat’. Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft van de werkende moeders op de arbeidsmarkt een ervaring heeft rond hun zwangerschap die wijst op discriminatie. Zo werd bij meer dan een derde (38%) van de zwangere vrouwen die op het punt stond een contract te tekenen, het contract gewijzigd of ging het niet door. Het behouden van werk is belangrijk voor de economische zelfstandigheid en carrière van vrouwen.

Bron: College voor de Rechten van de Mens, 24 mei 2013