Reactie ABU en NBBU op wetsvoorstel Werk en Zekerheid

0
1284
Wat is het effect van het wetsvoorstel volgens ABU directeur Aart van der Gaag?
Aart van der Gaag, directeur ABU
“Als je naar het effect op termijn kijkt, is het zeer de vraag of er meer vaste banen ontstaan als de duur van de tijdelijke contracten verkort wordt van 3 naar 2 jaar. In de praktijk zien we dat de contractduur wel korter wordt, maar opdrachtgevers gaan de periode tussen de contracten dan verlengen. De doorstroom naar vast werk vindt in de werkelijkheid niet plaats. Je kunt de markt wel via wetgeving proberen te sturen, maar de praktijk is harder en ongrijpbaarder.
Ik heb recent een studiereis gemaakt naar Italië. Daar zijn de nul-uren contracten verboden. Het effect is dat het werk dat via nul-urencontracten werd gedaan, ogenschijnlijk helemaal is verdwenen. Natuurlijk is het er nog, maar het is onzichtbaar geworden, het gebeurt nu allemaal in het zwart/grijze circuit. Die beperkende maatregel heeft niet gezorgd voor een transitie naar andere contractvormen. Als je bonafide flexvormen duurder maakt en beperkt in hun contractvorm, dan leidt dat ertoe dat de markt nog eerder uitwijkt naar allerlei zzp-constructies. Dan dwing je uitzendkrachten om uit nood als zzp’ers te gaan werken. Je stimuleert de vlucht naar de mazen in het net. Wat betreft de transitievergoeding, die maatregel proberen wij als ABU te keren. Wij zijn er geen voorstander van. De transitievergoeding moet worden betaald uit het tarief voor uitzenden. Als een transitievergoeding ook toekomt aan uitzendkrachten in fase A, leidt dat in de huidige markt tot nog minder werk voor uitzendkrachten. Hoe duurder je flexwerk maakt, hoe minder er gebruik van wordt gemaakt en hoe meer er wordt uitgeweken naar het grijze, minder bonafide circuit. Dit betekent: nog minder transitie vanuit de WW naar betaalde banen.
38% van de mensen die uit de WW instromen in betaald werk doet dat via uitzendbanen. We werken zeer nauw samen met het UWV. 70% van de banen op Werk.nl zijn uitzendbanen. Waarom moeten uitzendorganisaties dan betalen voor een transitievergoeding? Het leidt slechts tot tariefverhoging en minder generieke transities op de arbeidsmarkt.”

Wat is de oplossing
“Ik verwijs naar de formulering in het Kunduz akkoord. Het stond perfect verwoord in de brief bij dat akkoord aan de Tweede Kamer: voor uitzenden moet een bijzondere positie worden bepaald in de wetgeving. Ook als het om dit soort maatregelen gaat. Herstel de uitzonderingspositie voor flexwerk en laat uitzenders op hun eigen manier transities realiseren op de arbeidsmarkt.”

Bron: ABU.nl, 3 september 2013

Wat is het effect van het wetsvoorstel volgens NBBU directeur Marco Bastian?
Marco Bastian, directeur NBBU
“Het wetsontwerp van minister Lodewijk Asscher is nog niet openbaar, maar zoals het er nu naar uitziet, heeft de minister de plannen uit het Sociaal Akkoord overgenomen. De intentie om doorgeschoten flex terug te buigen en illegale constructies onmogelijk te maken en ‘gedwongen’ ZZP te bestrijden delen wij als NBBU van harte.
Maar de voor flex geschetste maatregelen in het Sociaal Akkoord sluiten totaal niet aan bij de realiteit zoals MKB-uitzenders deze in de praktijk meemaken. De maatregelen kunnen een averechts effect hebben op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die juist grotendeels afhankelijk zijn van de flexbranche om aan werk te komen. Wij voorspellen u: de beperkingen van flex, zoals omschreven in het Sociaal Akkoord, zorgen er juist voor dat flexwerkers eerder hun baan kwijtraken.
Wie veel met het MKB spreekt, weet dat de inperking van flex niet leidt tot bestrijding van de werkloosheid. Werkgevers zijn, onder andere vanwege de huidige economische situatie, steeds minder bereid en niet in staat medewerkers een vast dienstverband aan te bieden. Die werkelijkheid verandert niet, ook al proberen sociale partners en het kabinet dat op papier af te dwingen.

Principieel bezwaar
Daarnaast geldt ook een principieel bezwaar: De beperking van toepassing uitzendbeding naar 78 weken is een ongewenste inmenging in de vrijheid van afspraken tussen cao-partijen. In de NBBU-cao voor uitzendkrachten, die met vier werknemersorganisaties is afgesloten, is sinds 2004 vastgelegd dat het uitzendbeding 130 weken kan worden toegepast. Onze cao is van toepassing op 900 uitzendbureaus, goed voor bijna 30 procent van de branche, en sluit aan op de specifieke situatie van specialistische uitzendbureaus in het MKB-segment. Onze cao faciliteert het gezamenlijk belang van uitzendkracht en uitzendbureau, namelijk mensen via maatwerk naar werk brengen en ze aan het werk houden.”

Bron: NBBU.nl, 3 september 2013