Rating recruiters op recruitmentplatform allyou®

0
797

Interview met Gerard van den Top, mede-initiatiefnemer van recruitmentplatform allyou®

Bye bye cowboys, bonuscultuur en ondoorzichtige marges

Op allyou®
• werven werkgevers de beste medewerkers
• vinden werkzoekenden de beste banen
• werken recruiters aan de beste opdrachten

“Met transparantie en marktwerking op de arbeidsmarkt bieden wij werkgevers capaciteit èn waar voor hun geld.”

 allyou® was deelnemer finale FlexInnovatieFonds

Uitdagend, effectief en betaalbaar
Een effectief en betaalbaar recruitmentproces staat op het verlanglijstje van veel werkgevers.
allyou® maakt alle moderne wervingskanalen in één applicatie toegankelijk voor werkgevers.
De beste match vinden voor alle partijen op de arbeidsmarkt: werkgevers, werkzoekenden en recruiters.
Dat is een uitdaging, vandaar dat de website van allyou® afbeeldingen toont van uitdagende sporten.

Gerard van den Top

Marktwerking
“Vacatures zijn er in de techniek voldoende en dit aantal neemt in de toekomst alleen maar toe,” zegt Van den Top. “Het vinden van de juiste kandidaten voor deze vacatures, daar ligt de uitdaging. En om deze uitdaging aan te gaan, zal er iets moeten veranderen op de arbeidsmarkt. Dat heb ik niet alleen ervaren als recruiter van technisch personeel, maar ook aan opdrachtgeverszijde.

Ons uitgangspunt is dat we werkgevers de beste wervingskanalen integraal aanbieden en ze hierbij van informatie voorzien om de juiste keuzes te maken voor werving. Recruiters kunnen voor werkgevers een hele goede optie zijn, maar het aanbod van externe recruiters is erg groot. Veel werkgevers hebben geen benchmark om te bepalen welke recruiter het meest geschikt is voor een bepaalde opdracht. Daarnaast speelt marktwerking nog onvoldoende mee in de tarieven van de recruiters. Daar brengen wij verandering in.”

Wat is een recruiter waard?
“Er gaat in Nederland ruwweg 2 miljard om in de werving & selectie markt, terwijl er niets is geregeld voor de kwaliteitsbewaking van recruiters. Er zijn hele goede W&S-partners actief, maar er zijn helaas ook veel cowboys in de markt. Daarbij is de intern gehanteerde bonuscultuur bij wervingsbureaus ook van negatieve invloed op de kwaliteit van de aangeboden kandidaten. De recruiter heeft er veel belang bij om te scoren en voor zichzelf de opdracht succesvol af te sluiten. Maar is dat ook in het belang van de kandidaat en de opdrachtgever? Als je dit soort zaken tot je door laat dringen, besef je het probleem voor werkgevers. De marge voor W&S opdrachten ligt standaard op 20-35% van het jaarsalaris, terwijl op voorhand onduidelijk is of je daarmee het beste resultaat krijgt.

Met andere woorden, hoe weet een werkgever nu of een externe recruiter daadwerkelijk zijn geld waard is? En welke keuzes heb je als werkgever om hierin vooraf te sturen? Dat baart veel werkgevers zorgen.”

Tarek el Gamal

Integraal platform voor alle partijen
Van den Top: “Ik wil transparantie, kwaliteit en keuzevrijheid voor alle betrokken partijen in het wervingsproces. Daarom ben ik in 2011 in gesprek gegaan met Tarek el Gamal, die ruime ervaring heeft als HR manager in verschillende grote bedrijven. Samen hebben wij in brainstormsessies een systeem voor beoordeling van recruiters uitgedacht. We hebben veel tijd geïnvesteerd om het businessmodel voor alle partijen aantrekkelijk te maken, dus ook voor de recruiter. Verder hebben we alle denkbare functionaliteiten toegevoegd om één integraal platform te kunnen aanbieden aan alle partijen op de arbeidsmarkt. Sinds augustus 2013 zijn we live met allyou®.”

Integratie van Social Media kanalen
“De vacaturebank van allyou® biedt een maatwerk ATS systeem gebaseerd op OTYS recruitment software. Je kunt hier als werkgever ongelimiteerd gebruik van maken en zelf je werving en selectie uitvoeren of dit uitbesteden aan een recruiter. Eén van de krachtige kenmerken van allyou® is de sterke integratie van Social Media kanalen. Via Twitter, Facebook en LinkedIn bereiken vacatures van werkgevers snel en zeer gericht (latent) werkzoekenden. Een andere unieke functionaliteit in allyou® is het uitzetten van een tender of de directe selectie van recruiters. In allyou® staan recruiterprofielen met informatie over hun specialisme en dienstverlening. Bijzonder op iedere recruiterprofiel is de beoordeling (rating) die ze op basis van eerdere trajecten hebben gekregen van werkgevers en kandidaten. Hiermee kun je als werkgever snel en eenvoudig de beste recruiter selecteren voor de opdracht.

Als een werkgever besluit zijn recruitment uit te besteden, geeft het systeem op basis van selectiecriteria de werkgever de keuze uit 1 tot maximaal 3 recruiters. De recruiter die wordt geselecteerd weet dat hij 1 van maximaal 3 partijen is die de opdracht mag uitvoeren en dat verhoogt de scoringsdrang. Alles wat we faciliteren in ons systeem moet goed zijn voor zowel de kandidaat, de werkgever als de recruiter.

Meest unieke onderdeel: ratingsysteem van recruiters
De rating van recruiters vindt plaats op basis van waardering toegekend door werkgevers en kandidaten. Aan de kandidaat en aan de werkgever wordt gevraagd hoe zij de recruiter waarderen voor wat betreft zaken als communicatie, vakkennis, kwaliteit en snelheid. Een gemiddeld goede waardering levert een recruiter drie*** sterren op, 5***** sterren is het maximum in het systeem. Hoe hoger je waardering als recruiter, hoe meer business je kunt verwachten. De prijs voor je business bepaal je dan zelf.”

Abonnement systeem
De prijs is geen drempel. Werkgevers betalen een bedrag van € 595,- per gebruiker per jaar ofwel € 50,- per maand voor het gebruik van alle standaard functionaliteiten in allyou®, waaronder het onbeperkt plaatsen van vacatures op de allyou® vacaturebank. Deze kosten voor het gebruik heeft de werkgever met 1 ingevulde vacature al ruimschoots terugverdiend. Ook recruiters betalen € 595,- per jaar.

Van den Top: “Voor recruiters zijn we een lead generator en realiseren we meer en betere business. Recruiters kunnen zich aanmelden op persoonlijke titel en op allyou® een uitgebreid recuiterprofiel aanmaken, waarin ook Social Media volledig zijn geïntegreerd.”

Focus
“Op dit moment gaat het om het realiseren van bekendheid op de markt en het vullen van de database. Eind augustus zijn we live gegaan en in oktober waren er al 26 werkgevers actief op allyou®. We zijn momenteel in gesprek met diverse partijen om door middel van complementaire dienstverlening onze propositie richting werkgevers en werkzoekenden nog sterker te maken. Daarnaast is er ook vanuit het buitenland al interesse getoond voor het systeem en verwachten we in 2014 een eerste uitrol te doen in het buitenland. Onze primaire focus ligt op Nederland. Als de economie hier aantrekt, willen we alle partijen de oplossing bieden voor de beste match.”

Meer info op www.allyou.nl

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws