UWV: Regionale verschillen arbeidsparticipatie 2016

0
28

UWV Rapport Regionale verschillen arbeidsparticipatie 2016

Dit UWV-onderzoek geeft inzicht in de kwalitatieve factoren in de arbeidsmarktregio’s die bevorderend of juist belemmerend werken voor de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong- of een WGA-uitkering in een regio. Uit het onderzoek komen onder andere een lage bevolkingsdichtheid, een sterke sociale cohesie en een goede samenwerking met het (speciaal) onderwijs naar voren als bevorderende elementen. Concurrentie tussen re-integratiebedrijven zouden juist niet belemmerend werken, omdat re-integratiebedrijven daardoor terughoudend zijn bij het uitwisselen van ideeën en vacatures.

Bron: UWV, 31 maart 2016