Randstad Werkmonitor Q3 2012

0
425

Logo

1 juni 2012

Werknemersloyaliteit in barre tijden

Loyaliteit aan de werkgever
42% van de ondervraagden geeft aan dat zijn werkgever financieel onder druk staat. Dit is met name het geval in Hongarije, Griekenland, Tsjechië en Spanje (61-67%). Om gedwongen ontslagen te voorkomen is 36% bereid om een deel van zijn salaris in te leveren. De bereidheid hiertoe hangt samen met de financiële situatie van de werkgever: in Spanje is 57% bereid om een deel van zijn salaris in te leveren. In India is dit maar liefst 71%. In de VS daarentegen wil slechts 22% van de ondervraagden inleveren op het salaris. Over het algemeen is men iets meer bereid (43%) om een deel van het salaris in te leveren als men daardoor zijn eigen baan kan behouden.

Werken om te leven
Wereldwijd is 82% van de ondervraagden het ermee eens dat je werkt om te leven (en niet andersom). In Luxemburg echter is slechts 23% van de werknemers het hiermee eens. Ruim de helft (58%) van alle ondervraagden vindt leuk werk belangrijker dan een goed salaris. Dat geldt met name (80%) voor Scandinavië. In Hong Kong, Maleisië en India is slechts een derde van de ondervraagden het hiermee eens. De hoogte van het salaris wordt in deze landen dan ook veel belangrijker gevonden. 60% van de ondervraagden vindt leuke collega’s belangrijker dan de hoogte van het salaris. Met name in China (88%) denkt men er zo over.

Relaties op het werk
64% van de ondervraagden ziet zijn collega’s ook buiten het werk. 71% houdt er zelfs innige vriendschappen aan over, met name in Brazilië (93%) en Hong Kong (91%). 57% geeft toe dat er wel eens romantische dingen gebeuren op het werk, vooral in China, India en Maleisië (zo’n 70%). In Japan is romantiek op de werkplek minder gebruikelijk (33%). Werknemers in India (63%) en Luxemburg (65%) vinden dat relaties op het werk niet goed zijn voor de prestaties op het werk. Wereldwijd is 40% het hiermee eens. 72% is van mening dat een relatie op het werk niet tot problemen hoeft te leiden. Met name in Spanje, Mexico en Hong Kong is men die mening toegedaan (ongeveer 81%). 44% vindt dat een van de twee moet worden overgeplaatst als twee mensen een relatie krijgen. Slechts 24% vindt dat je dan je ontslag moet aanbieden.

Werknemersvertrouwen
Na een stijging in het eerste kwartaal, is het vertrouwen in het vinden van een vergelijkbare baan afgenomen in Duitsland (-8%), Italië (-7%) en Zweden (-7%). In Zwitserland en Spanje daarentegen is dit vertrouwen met 8% gestegen. Het vertrouwen dat men een andersoortige baan kan vinden is gedaald in Nederland (-8%) en Italië (-7%). In Turkije heeft men over het algemeen meer vertrouwen dat men een nieuwe baan kan vinden (6%). In India (+8%), Zwitserland (+5%), Maleisië (+4%) en Noorwegen (+3%) heeft men meer angst gekregen dat men zijn baan kwijtraakt. In Denemarken (-6%) is deze angst juist afgenomen.

Mobiliteitsindex gedaald
Na drie kwartalen van groei is de mobiliteitsindex gedaald van 107 naar 106; hetzelfde niveau als het tweede kwartaal van 2011. Wereldwijd verwachten minder werknemers dan in het vorige kwartaal dat zij de komende zes maanden ergens anders zullen gaan werken. De mobiliteitsindex van België is gestegen (+6), maar is met 94 nog steeds veel lager dan gemiddeld. De indices van Hong Kong en Chili zijn gedaald, maar zijn met respectievelijk 126 en 117 nog altijd veel hoger dan gemiddeld. De mobiliteitsindex van India blijft met 142 punten de hoogste van alle landen. Wereldwijd zijn de belangrijkste redenen om een nieuwe baan te zoeken: betere arbeidsvoorwaarden (33%), betere arbeidsomstandigheden (28%) en behoefte aan verandering (26%).

Werktevredenheid
In Scandinavië is de werktevredenheid opnieuw het hoogst. In Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Turkije is men meer tevreden dan vorig kwartaal. De werknemers in Slowakije zijn minder tevreden dan in het eerste kwartaal. Buiten Europa zijn de Indiërs het meest tevreden met hun werk. Werknemers in Nieuw Zeeland zijn veel meer tevreden dan vorig kwartaal.

Persoonlijke motivatie
In Europa kennen Italië, Duitsland, Luxemburg en Turkije de meest ambitieuze werknemers. Vergeleken met vorig kwartaal zijn de Belgen en de Turken meer gefixeerd op promotie maken. In Scandinavië is men daar het minst mee bezig. Buiten Europa leven de meest ambitieuze mensen in Mexico en India.

Klik hier voor het volledige rapport.

Bron: persbericht Randstad, 1 juni 2012