Randstad Werkmonitor: privé en werk in balans

0
473


Logo

21 juni 2010

In de meeste landen ervaren meer dan 50% van de werknemers dat hun werkdruk is toegenomen gedurende de eerste maanden van 2010.

Dit blijkt uit recente resultaten van de internationale Randstad Werkmonitor.

Privé en werk in balans
Ondanks de toegenomen werkdruk vinden werknemers dat zij er in slagen balans te krijgen tussen hun werk en privéleven. Mensen zijn tevreden met het aantal vrije dagen en de vakantietoelage.

Balans tussen privé en werk betekent niet altijd dat werknemers de twee kunnen scheiden. Eenderde van de werknemers denkt nog steeds aan werk en/of ontvangt telefoontjes en e-mails in de vrije tijd. De meeste werknemers zeggen dat ze merkbaar beter presteren op het werk na een paar vrije dagen.

Vertrouwen blijft stabiel
Werknemers schatten dat de kans dat zij hun baan verliezen net zo hoog in als drie maanden geleden. In in het algemeen verwachten werknemers dat het gemakkelijker zal zijn een andere baan te vinden (72%), dan een vergelijkbare baan elders te vinden (64%). In Europa zijn de Noren en de Tsjechen het meest optimistisch over het vinden van een nieuwe baan: dat geldt voor respectievelijk 87% en 84%. In Azië zijn Chinese werknemers positiever over het vinden van een andere of vergelijkbare baan (gemiddeld 90%) dan elders in Azië. Het werknemersvertrouwen is ook hoog in Australië, Canada en Mexico (82%, 82% en 86%). In Noorwegen denken slechts enkele werknemers dat er een grote kans is dat zij hun baan verliezen in de volgende 6 maanden (3%). Dit percentage deelt Noorwegen met Zweden en Canada.

Mobiliteit: jongeren verwachten meer baanwisseling
Alleen in België, Italië, Canada en India verwachten meer mensen een baanwisseling binnen de volgende 6 maanden dan in Q1 van 2010. Dit geldt vooral voor jongere werknemers tussen de 18 en 24 jaar.

Baan tevredenheid gemiddeld hoog
Ongeveer 70% van alle werknemers zijn (zeer) tevreden met hun huidige werkgever. Met Denemarken (84%) en Norway (82%) aan top en China, Japan en Hongarije onderaan (50%). In het algemeen zijn mensen met een lager inkomen minder tevreden dan mensen met een hoger inkomen.

Persoonlijke motivatie hoogst in Scandinavia
De meest ambitieuze mensen kunnen worden gevonden in Scandinavië; gemiddeld 70% van alle werknemers in deze landen zijn gericht op een promotie. De mate van tevredenheid speelt een rol in het niveau van ambitie. Japanse werknemers hebben ook een sterke focus op promotie; zij zijn het minst tevreden met hun werkgever.

Gerelateerd nieuws

> Randstad: rapport arbeidsmarktparticipatie “Bridging the Gap”

Bron: Randstad.com