Randstad Werkmonitor – 65% jongeren werkt onder hun niveau

0
33

Veel jongeren van 34 jaar of jonger werken onder hun niveau. 65% van hen zegt niet in lijn met hun opleiding te werken. Een groeiend aantal werkenden doet bovendien ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid.

Dit blijkt uit de recentste Randstad Werkmonitor onder werkenden.

Mismatch
Organisaties hebben een toenemend probleem om vacatures te vervullen. Het is opvallend dat de groeiende mismatch geldt in de volle breedte; er zijn problemen met het vinden van hoogopgeleiden (stijging van 35 naar 44 procent), maar ook van laagopgeleiden (stijging van 18 naar 30 procent).Ten opzichte van 2012 zeggen meer werkenden dat hun werkgever moeite heeft met vinden van mensen voor sommige functies; het gaat hier om een toename van 48 procent (2012) tot 56 procent anno 2016.

Groeiende kloof tussen opleiding en werkniveau
Uit het onderzoek van de Randstad WerkMonitor blijkt dat steeds minder mensen op hun niveau werken. Niet alleen geeft een toenemend aantal werkenden aan een baan op een lager niveau dan hun opleiding te hebben (32 procent in 2012 naar 48 procent nu), andersom werken ook steeds meer mensen boven hun niveau (van 18 naar 28%). Vooral bij jonge werkenden (34 jaar of jonger) speelt dit probleem nadrukkelijk, zo’n 65 procent van hen werkt onder hun opleidingsniveau.

Ander werk dan opgeleid
Een groeiend deel van werkend Nederland doet ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid. Bijna de helft van de werkenden (48 procent) stelt vast dat veel collega’s bij hun werkgever werk doen dat niet in lijn ligt met hun opleidingsrichting. In 2012 was dit nog 41 procent. 65 procent van de werkenden zegt een baan te hebben die aansluit bij hun opleidingsrichting.

Bron: Randstad, 1 december 2016