Randstad verliest kort geding tegen de Staat

0
1410

Randstad heeft een kort geding verloren tegen de Staat over de inhuur van flexibele arbeidskrachten.

Randstad maakte bezwaar tegen de gunning van een grote overheidsopdracht aan een concurrent.

> Zie de uitspraak

Randstad heeft het kort geding tegen de Staat over de inhuur van flexibele arbeidskrachten verloren. De rechtbank Den Haag heeft de bezwaren verworpen die het bedrijf had tegen de beslissing van de overheid om een grote opdracht aan een concurrent te gunnen. De Staat heeft volgens de rechtbank Randstad terecht uitgesloten omdat zij in 2012 op één punt, de zogenoemde liquiditeitseis, niet voldeed aan de financiële eisen zoals omschreven in de voorwaarden.

Net als de andere bedrijven die de opdracht wilden hebben, moest Randstad volgens de rechtbank voldoen aan die financiële eisen. Randstad vond haar eigen financiële situatie kerngezond. De Staat had daarom volgens de uitzendonderneming door de cijfers heen moeten prikken, maar de rechtbank was het daarmee niet eens.

Randstad heeft ook nog aangevoerd dat de financiële eisen in de gunningvoorwaarden niet gesteld hadden mogen worden, omdat deze buitenproportioneel zouden zijn. De rechtbank gaat hier aan voorbij. Randstad had haar bezwaren tegen de voorwaarden voor de inschrijving aan de Staat moeten melden. Door de inschrijving op het werk heeft Randstad alle voorwaarden, waaronder de financiële eisen, zonder voorbehoud aanvaard.

Bron: Rechtspraak.nl, 10 september 2013