Randstad sluit nieuwe bedrijfs-CAO

0
412

Randstad Groep Nederland heeft gisteren met Ondernemingsraad en vakbonden het akkoord voor een nieuwe bedrijfs-cao getekend.

Het akkoord is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide inventarisatie van de voorkeuren van medewerkers. Het is voor het eerst dat een cao tot stand komt met zo’n brede participatie en met de Ondernemingsraad als contractpartij aan tafel.

Harmoniseren arbeidsvoorwaarden- pakket
Randstad Groep Nederland was toe aan een nieuwe cao na het vervallen van de bedrijfstak-cao van de uitzendsector. Bovendien was het tijd om de salaris- en functiewaarderingssystemen van o.a. de werkmaatschappijen Randstad, Tempo-Team en Yacht te harmoniseren in één arbeidsvoorwaarden- pakket. De groep wilde dat pakket moderniseren en in lijn brengen met de voorkeuren van medewerkers. De ondernemingsraden van de groep hebben hiervoor een Bijzondere Ondernemings- raad gevormd. Vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond hebben zich aangesloten bij dit participatieve traject.

Voorkeuren medewerkers
De voorkeuren van medewerkers zijn geïnventariseerd via een enquête onder alle 5000 medewerkers. Meer dan de helft van alle medewerkers heeft deze ‘scan’ ingevuld. Vervolgens hebben veertig medewerkers uit alle geledingen van Randstad Groep Nederland tien dagen lang in themawerkgroepen meegedacht over vorm en inhoud van de cao. Met de inbreng van het personeel zijn onderneming, OR en vakbonden aan tafel gegaan.

Resultaat is één geharmoniseerde cao met een looptijd van twee jaar, met één salarisgebouw en één (sterk verbeterd) systeem van functiewaardering. Niemand gaat er in salaris op achteruit.

Nieuwe CAO
De nieuwe cao kenmerkt zich in meer eigen regie voor de medewerker, conform de voorkeur die in de enquête is uitgesproken. Medewerkers krijgen meer invloed op de beoordeling. De 360 graden feedback, die de medewerker door het hele jaar met zijn leidinggevende en enkele collega’s uitvoert, wordt een belangrijke factor in die beoordeling.

Verder kan de medewerker zelf bepalen of hij of zij benefits in geld of in tijd opneemt. Vakantiegeld en (de waarde van) adv-dagen, leeftijdsdagen en een extra verlofdag worden ondergebracht in een benefit-budget dat naar keuze in vrije dagen kan worden opgenomen of kan worden uitgekeerd. Verder zijn de jeugdschalen afgeschaft.

Ton Hopmans, HR-directeur Randstad Groep Nederland, is tevreden met het resultaat. “Co-creatie met participatie van medewerkers, OR en vakbonden is een geslaagd experiment. Wij gaan door op deze weg.”

Randstad
V.l.n.r. Riko Arends (voorzitter Bijzondere ondernemingsraad), Swen Laarveld (coördinator arbeidsvoorwaarden bij De Unie ),  Ton Hopmans (HR-directeur Randstad Groep Nederland) en Marten Jukema (Vakbondsbestuurder Uitzendbranche bij CNV Dienstenbond)

Bron: Randstad, 24 november 2015