Randstad geconfronteerd met cyberaanval

0
268

Uitzendorganisatie Randstad werd recent geconfronteerd met een internationale cyberaanval in de eigen IT-omgeving.

Randstad communiceert hierover als volgt: “Er is onmiddellijk een intern onderzoek naar dit incident gestart en Randstad heeft externe cybersecurity- en forensische experts ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek naar en de oplossing van het incident.

Er is wereldwijde actie ondernomen om het incident te beperken en tegelijkertijd de systemen, activiteiten en gegevens van Randstad verder te beschermen. Als gevolg hiervan werd een beperkt aantal servers getroffen. Onze systemen zijn zonder onderbreking blijven werken en er is geen enkele onderbreking geweest in onze activiteiten. Op basis van ons huidige onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat systemen van derden zijn getroffen. De relevante regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties zijn op de hoogte gebracht.

Tot op heden heeft ons onderzoek uitgewezen dat de Egregor-groep ongeautoriseerde en onwettige toegang heeft verkregen tot onze wereldwijde IT-omgeving en tot bepaalde gegevens, in het bijzonder met betrekking tot onze activiteiten in de VS, Polen, Italië en Frankrijk. Ze hebben een subset van die gegevens gepubliceerd. Het onderzoek is aan de gang om te achterhalen tot welke gegevens toegang is verkregen, inclusief persoonsgegevens, zodat we passende maatregelen kunnen nemen met betrekking tot het identificeren en informeren van relevante partijen.

De bescherming van onze klant- en talentgegevens is onze hoogste prioriteit,” verklaart Randstad. “We zetten aanzienlijke middelen in om dit betreurenswaardige incident het hoofd te bieden. Helaas staat Randstad niet alleen in deze situatie, aangezien cybercriminelen de afgelopen maanden steeds geavanceerder en agressiever zijn geworden, waardoor veel organisaties dergelijke aanvallen hebben ondergaan.”

Aldus het persbericht, zie de bron.

Bron: Randstad, 3 december 2020