Randstad en SEO rapport ‘Into the Gap’: Rol intermediair als transition agent

0
651

Vraag en aanbod in de Europese en Amerikaanse arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan, in kwantitatief én kwalitatief opzicht. Hoewel er de aankomende tien jaar minder banen bijkomen, zijn de onderliggende trends niet veranderd: de bevolkingsgroei vertraagt,  als gevolg van de vergrijzing groeit de vraag naar hoger opgeleiden en  de vraag naar lager opgeleiden blijft hoog. In het dichten van de kloof ligt een belangrijke rol voor intermediairs als ‘transition agents’.

Zelfs met de huidige overschotten op de totale arbeidsmarkt, kunnen sectoren met tekorten en sectoren overschotten naast elkaar bestaan. Gezondheidszorg, wetenschap en techniek hebben al moeite met het vinden mensen met de juiste vaardigheden. Dit is een van de bevindingen van ‘Into the Gap. Exploring Skills and Mismatches‘, het nieuwste onderzoeksrapport van Randstad en SEO Economisch Onderzoek. De resultaten van dit rapport werden 27 juni jl. gepresenteerd in Brussel.

Mismatch
De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door zowel kwalitatieve en kwantitatieve ‘mismatches’ tussen vraag een aanbod. Een kwantitatieve ‘mismatch’ geeft aan dat er meer banen zijn dan werknemers, of andersom. Een kwalitatieve – het onderwerp van dit onderzoek – dat kennis en vaardigheden van werknemers niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Zo’n kwalitatieve mismatch is een verspilling van menselijk kapitaal, leidt tot productiviteitsverlies en vertraagt de groei van de economie, zo is te lezen in het rapport.

Kloof dichten
Ben Noteboom, CEO van Randstad Holding: “Het vinden van mensen met de juiste kennis en vaardigheden wordt steeds moeilijker in een voortdurend veranderende wereld. We zien verschillen tussen de onderwijskeuzes die mensen maken en de behoeften van de arbeidsmarkt, onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Traditionele sectoren, zoals de landbouw of industrie, zullen verder krimpen. Maar de mensen die werkzaam zijn in deze industrieën hebben niet onmiddellijk de juiste vaardigheden om te kunnen werken in opkomende sectoren als de IT en de gezondheidszorg. Het dichten van deze kloof zal ten goede komen aan werkgevers, werknemers en de samenleving als geheel.”

Aanbevelingen
Om de dynamiek op de arbeidsmarkt te herstellen, moet er ondermeer beleid komen om de directe werk-naar-werk mobiliteit te stimuleren en de mobiliteit tussen alle sectoren in de economie aan te moedigen, ook in geografisch opzicht. Er ligt een belangrijke rol voor intermediairs op de arbeidsmarkt op zowel korte als lange termijn deze mobiliteit te faciliteren. Het rapport noemt die rol ‘transisition agent’, met als taak de overgang van werk naar werk binnen en tussen sectoren te vergemakkelijken. Op  korte termijn wordt beleidsmakers onder andere aanbevolen te kijken hoe flexibelere vormen van arbeid (part-time werk, contracten voor bepaalde tijd, uitzendwerk en zelfstandigheid) kunnen bijdragen om meer banen te creëren.

Bron: Persbericht Randstad (pdf, Engels)

Meer informatie
Het volledige rapport, een samenvatting en een presentatie