Randstad en COA starten proeftuin

0
75

COA en Randstad Nederland starten een pilot om 95 vergunninghouders te begeleiden naar werk.

De organisaties willen de vergunninghouders, die nog in opvang verblijven bij COA, in een pilot van zes maanden bemiddelen en begeleiden naar regulier werk.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Randstad gevraagd mee te werken aan een pilot om vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) te helpen bij het vinden van werk. Het COA wil vergunninghouders meer mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt. Bovendien is het COA geïnteresseerd in het effect van een geslaagde bemiddeling op de snelheid van uitplaatsing naar een gemeente.

Twee azc’s
Het COA en Randstad willen in een half jaar tijd de vergunninghouders begeleiden en waar mogelijk bemiddelen naar regulier werk. Binnen deze pilot werkt Randstad samen met de azc’s in Utrecht en Musselkanaal. Het COA draagt 95 vergunninghouders voor aan Randstad, waarna per persoon een intake gesprek plaats vindt met een adviseur die kandidaten ook begeleidt en bemiddelt naar werk. De kandidaten zijn de Engelse taal machtig en willen graag aan het werk.

Proces bemiddeling
De kandidaten schrijven zich in op de Randstad vestiging in Utrecht, bij een speciaal voor de pilot aangestelde adviseur. De adviseur houdt een intakegesprek om kwaliteiten, opleiding, werkervaring en competenties te onderzoeken en om te bepalen in hoeverre het mogelijk is de kandidaat te bemiddelen naar regulier werk. Geschikte kandidaten kunnen in het ‘Jobcenter’ workshops volgen over solliciteren en de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij direct solliciteren op vacatures en zoekt de adviseur naar geschikte vacatures in de markt.

Doel pilot
Door middel van de pilot willen het COA en Randstad een beter beeld krijgen van de werkachtergrond van de vergunninghouders en wat zij aan aanvullende begeleiding nodig hebben om naar regulier werk te kunnen in Nederland. Hierbij wordt naast de werkachtergrond gekeken naar opleidingen, diploma’s en motivatie. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en zo ja welke aanvullende trainingen en opleidingen ze nodig hebben.

Bron: Randstad, 9 december 2015