Randstad en opleider Albeda gaan samenwerken

0
16

Onder de titel ‘Samen wijzer door samenwerken’ gaan Albeda en Randstad een uniek strategisch partnerschap aan.

De samenwerking is bedoeld om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. De basis van de samenwerking is kennisdeling. Albeda biedt de kennis voor opleiden voor de toekomst en Randstad heeft de kennis en ervaring van werk in de toekomst. Niet eerder werkte een onderwijsinstelling op deze manier samen met een grote marktpartij als Randstad, aldus het persbericht.

Met de Leerwerkplaats Albeda@work, verbonden aan de opleiding Intercedent, hebben ze samen al de eerste stappen gezet. Beide organisaties willen het niet bij losse projecten houden, maar een programma opzetten vanuit het centrale thema ‘een leven lang ontwikkelen’. Zo kunnen zij elkaar nog meer versterken in de wereld van leren en werk.

Peter Feld: Operationeel Directeur Randstad: “Een partner als Albeda is voor ons zeer waardevol. De digitalisering van de arbeidsmarkt en de enorme snelheid waarin dit gaat, zijn een uitdaging voor werkgevers. Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst aan de vraag van de arbeidsmarkt kunnen blijven voldoen? Albeda gaat ons helpen die aansluiting te verbeteren. Van onze kant biedt onze kennis en ervaring op de arbeidsmarkt Albeda een beter inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt om het onderwijs op aan te passen. We hebben hoge verwachtingen van deze samenwerking.”

Ron Kooren: Voorzitter college van bestuur Albeda: “Randstad is een mondiale topspeler op het gebied van trends, werving, selectie en ontwikkeling. Wij zijn er trots op dat Randstad voor ons kiest. Wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat Studenten baat hebben van deze samenwerking en dat zowel Randstad en Albeda hierbij winnen; win/win pur sang dus!”

Albeda en Randstad kiezen voor ondernemend samenwerken. Dit betekent dat partijen gelijkwaardig zijn en een evenredige bijdrage leveren aan een nieuw product of dienst. Doel is om een duurzame manier van leren en werken te ontwikkelen die nog meer bijdraagt aan een goede voorbereiding van de studenten op de arbeidsmarkt. Albeda en Randstad spreken de ambitie uit om de wereld van werk en een leven lang ontwikkelen op innovatieve wijze te koppelen en zo te versterken.

Met vier programmalijnen geven zij daar concreet invulling aan.
• Verbinden arbeidsmarkt en onderwijs
• Een leven lang ontwikkelen
• Versterken van operatie Albeda door excellente uitvoering contract op onderwijzend (OP) en ondersteunend personeel (OOP)
• Versterken en inzet van elkaars netwerken

Een partnerschap tussen Albeda en Randstad is een mooie en ook logische stap. Albeda wil studenten en werkenden opleiden tot professionele beroepsbeoefenaars: vakbekwaam, ondernemend, duurzaam inzetbaar en flexibel en dit voor alle geledingen in de samenleving. Randstad heeft zich ten doel gesteld om de wereld van werk te ontwikkelen en mensen en organisaties te helpen groeien. Dit betreft iedereen die met werk te maken heeft: klanten, kandidaten, medewerkers en de maatschappij als geheel. Het onderwijs leidt op tot goed burgerschap en een goed perspectief op de arbeidsmarkt. Beide organisaties vinden daarom een verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang.

Bron: Randstad, persbericht 13 november 2018