Randstad: betrek uitzendbureaus meer bij crisisstrijd

0
965

28 maart 2009

Uitzendorganisatie Randstad wil dat de overheid uitzendbureaus een grotere rol toebedeelt bij het van werk naar werk helpen van werknemers die door de recessie hun baan verliezen.

Uitzendbureaus kunnen volgens Randstad-Ceo Ben Noteboom vooral een belangrijke bijdrage leveren aan het matchen van vraag en aanbod bij vacatures. Randstad helpt elk jaar al bijna tweehonderdduizend langdurige werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ouderen, aan een baan, aldus Noteboom donderdag tegen het ANP.

Beschikbare vacatures bij mobiliteitscentra
De uitzender meent de mobiliteitscentra, ingezet om de stijging van de werkloosheid in de komende twee jaar te bestrijden, vooral te kunnen helpen met een overzicht van de beschikbare vacatures. “Want die zijn er nog steeds”, benadrukte Sieto de Leeuw, directeur van de afdeling arbeidsrelaties van Randstad, op de European Business Summit in Brussel.

Positieve rol uitzendbranche in strijd crisis
Ook de sociale partners zijn zien een grote rol voor uitzendbureaus weggelegd. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) publiceerde afgelopen week het pamflet ‘Arbeidsmarkt in crisis. Behoud van vakkennis en werkgelegenheid!’, waarin de bond concrete voorstellen doet om rol van de uitzendsector maximaal te benutten. Ook op de conferentie “Implementing flexicurity in times of crisis”, die deze week door Eurociett in Praag is gehouden, wordt aandacht gegeven aan de positieve rol die de uitzendbranche heeft in het bestrijden van de economische crisis. Eurociett is de Europese belangenbehartiger van de uitzendbranche.

Gerelateerd nieuws
> ABU en VNO-NCW: uitzendsector maximaal benutten
> Eurociett: uitzendbranche aanjager Europese economie

FlexNieuwslees meer over de flexmarkt »

Bron: Telegraaf, 26 maart 2009


FlexService – home