Rabobank: uitzendbranche aanbevelingen

0
1018

De Rabobank heeft haar themabericht gepubliceerd over de uitzendbranche dat in het teken staat van het duurzaamheidsaspect ‘people’.

> Zie Rabobank Thema Update Uitzendbranche december 2013

Aanbevelingen en conclusies

 • De vergrijzing zorgt komende jaren voor een grote uitstroom van werknemers, de instroom is veel kleiner en dus zal de strijd om talent op de arbeidsmarkt toenemen.
 • Enkele sectoren, waaronder transport, ICT en techniek hebben nu al te maken met een tekort aan arbeidskrachten of he kost grote moeite om de vacatures vervuld te krijgen.
 • In de meeste sectoren, waaronder zakelijke dienstverlening, zal de werkgelegenheid volgend jaar nog verder afnemen.
 • Ondernemers – zeker in het mkb – zijn nu vooral bezig met het hoofd boven water houden; tegelijkertijd zouden zij nu al in moeten spelen op de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt.

Gegeven de hiervoor genoemde huidige omstandigheden:

 • Kan de uitzendbranche een rol van betekenis spelen bij het oplossen van de arbeidsmarktproblemen, door:
  – Door zich meer te profileren als HR-dienstverlener, die de ondernemer kan ontzorgen als het gaat om HR en met de klant het het gesprek aan te gaan over strategische personeelsplanning;
  – Door samenwerking te zoeken met onderwijsinstellingen en bedrijven om uitzendkrachten op te leiden en om te scholen, met als doel in de toekomst flexibele arbeidskrachten beschikbaar te hebben voor de schaarse functies met de juiste competenties.
  – Door zich nu al te richten op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (maar die in tijden van krimp op de arbeidsmarkt keihard nodig zijn) en door competenties van deze groep goed in te schatten en door te helpen bij het vinden en creeren van passende banen en het bieden van de juiste begeleiding (door middel van jobcarving).

Behalve dat uitzendbureaus zich inzetten voor ‘duurzame betrokkenheid’ van flexibele arbeidskrachten bij het arbeidsproces, krijgen zij zelf ook meer en meer te maken met het feit dat hun klanten eisen stellen aan de duurzame inrichting van de uitzendorganisatie zelf en hoe transparant ze daarover communiceren. Denk aan minder energieverbruik, bewuste inkoop van bijv. papier, koffie, thee, gebruik van mobiliteitsconcepten et cetera. Aantoonbaar duurzaam ondernemen is steeds vaker een randvoorwaarde om als zakenpartner in aanmerking te komen, zo adviseert Rabobank.

Bron: Rabobank, 12 december 2013