Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor SNF Schema Huisvesting

0
103

Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting.

Hiermee wordt voldaan aan het besluit van 24 oktober 2016 (Staatsblad 2016 – 419).

Doordat het SNF Schema onder accreditatie is gebracht hebben arbeidsmigranten meer bescherming gekregen. Wanneer een organisatie voldoet aan de norm voor huisvesting, wordt deze opgenomen in het reguliere register van Stichting Normering Flexwonen. De norm bestaat uit een aantal onderdelen met specifieke eisen waaraan de huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen: zoals o.a. leefruimte en privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, (informatie)voorzieningen, brandveiligheid en overige eisen.

Qualitatis Inspectie is nu geaccrediteerd voor het SNF Schema en mag deze toetsingen uitvoeren naast het SNA Keurmerk. Het SNA Keurmerk is ontwikkeld om risico’s van inleners en opdrachtgevers zover als mogelijk is te bepreken en fraude en illegaliteit te bestrijden, waar het SNF schema is ontwikkeld om arbeidsmigranten op een humane manier te huisvesten. Beide Schema’s vullen elkaar goed aan en zijn van groot maatschappelijk belang.

Bron: Qualitatis Inspectie, 21 december 2017