PSO maakt sociaal ondernemen inzichtelijk

0
259

Logo PSO: Prestatieladder Sociaal ondernemenDe Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Doel van de PSO is meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Het instrument is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen en doen dat bovendien op een kwalitatief goede manier. De PSO waardeert zowel directe als indirecte bijdragen. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of bedrijven in de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven).

Partners
TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting In-return Nederland (SIRN). SIRN verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Bron en meer informatie