‘Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid’ – boek review

0
812

Het boek ‘Professioneel inhuren van Flexibele Arbeid’ gaat over de vraag hoe in Nederland voor 32 miljard euro aan flexwerkers wordt ingehuurd, en of dit misschien ook beter kan.

Han R. de Groot las het en geeft een review: “Een goed boek, op een juist moment in de markt gezet”.

Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid

“De auteurs Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg zijn veteranen in de flexmarkt, die als aanbieders in deze markt hun licht hebben doen schijnen op het inkoop gedrag van de inlener in Nederland. Hun stelling is dat de inlener het ‘traditionele inhuren’ moet inruilen voor ‘professioneel inhuren’. Waarom? Een wenkend perspectief. Namelijk de beste kandidaat en een foutloos administratief proces.

De kern van het boek is het bieden van inzicht in het proces van inhuren van flexwerk. Het boek legt ook bloot dat er nog geen blueprint is van hoe het inhuur proces beter kan worden ingeregeld.

De leverancier op de spreekstoel
Het boek is geschreven vanuit verwondering. Verbazing dat het inhuren van flexwerk geen volwassen functie is bij bedrijven. Verbazing dat de traditionele (grote) aanbieders van flexwerk de dienst uitmaken. Verbazing dat het inhuren van flexwerkers slechts bij weinig inleners professioneel wordt aangepakt.

Lastig aan het boek is dat een leverancier (Staffing Management Services) dit verhaal vertelt. Lastig in de zin van eigen belang. Maar als je dit als lezer weet, is het boek een hele goede poging om het inleen proces helder onder woorden te brengen, en vooral inzicht te bieden.

Wat is ‘professioneel inhuren’?
De grote vraag is niet zozeer wat professioneel inhuren kan opleveren, maar wat Max, Rob & Paul verstaan onder ‘professioneel inhuren’ En helemaal hoe je als inlener in kleine stapjes steeds professioneler kunt worden. Met dit perspectief heb ik het boek gelezen. En tot mijn grote verbazing heb ik geen antwoord gekregen op deze vraag.

Eigenlijk had ik als lezer een blueprint verwacht van een professionele inhuurorganisatie: wat betekent dat, in termen van organisatie, processen, procedures, informatie, technologie, en hoe kan ik daar stap voor stap naar toe groeien. Wat dit betreft is het boek een gemiste kans.

Volg mij
Het belangrijkste wat ik leer uit dit boek is dat de HRM-manager nu eindelijk eens moet opstaan, en luidkeels moet roepen “ik ben eigenaar van dit proces, dus volg mij”.

Het boek beschrijft gedetailleerd wat dit scenario inhoudt: deel je principes, deel je visie en bepaal je strategie.

Deze principes, visie en strategie moeten komen vanuit de HRM manager, terwijl (volgens het boek) de HRM manager zich in de huidige praktijk eigenlijk nooit bemoeit met de inkoop van flexarbeid. En dat is niet voor niets zo, denk ik. Dus waarom zal de HRM manager dat straks wel gaan doen? Het boek geeft dit antwoord niet. De HRM managers hebben bijna nooit het mandaat en als ze dit mandaat wel hebben, dan worden ze tegengewerkt door de afdelingsmanagers, die het veel te leuk vinden om het inhuren van flexwerk zelf te doen en dit ook als hun primaire taak zien.

Nieuwe rol leveranciers
Interessant is ook wat de auteurs schrijven over de toekomstige rol van leveranciers. Ofwel de uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en payrollkantoren die Nederland kent. “Professioneel inhuren” betekent volgens de auteurs dat de inlener de regie in eigen hand neemt. Dat de inlener continu zicht heeft op de prestaties van de leveranciers, dat de flexwerker niet meer afhankelijk is van deze leveranciers (intermediairs), dat de flexwerker zichzelf rechtstreeks kan aanbieden en zo de transactiekosten kan minimaliseren.

Volgens de auteurs is de rol van de leverancier hiermee echter niet uitgespeeld. “De werkelijke toegevoegde waarde van de leverancier wordt zowel voor de inlener als flexwerker glashelder. Leveranciers die in staat zijn toegevoegde waarde te leveren door flexwerkers te ontwikkelen en door goed naar hun klanten te luisteren, zien hun kansen groeien”.

Mijn eindoordeel
Een goed boek, dat de moeite van het lezen absoluut waard is. Ik hoop vooral dat het bijdraagt aan een discussie binnen het management van grotere inleners over het inhuurproces en wie daarin de verantwoordelijkheid hoort te hebben.”

Han R. de Groot