Productschap Tuinbouw verlengt Informatiepunt

0
336

 
| HRMNieuws » | UWV » |
 

14 juni 2010

Werknemers in de tuinbouw die afkomstig zijn uit Midden- en Oost-Europa krijgen ook dit jaar tekst en uitleg over hun rechten en plichten (op de arbeidsmarkt) in Nederland.

De Sociaal Economische Commissie van het Productschap Tuinbouw (PT) besloot deze week voor het tweede jaar van dit project 100.000 euro beschikbaar te stellen. Het Productschap Tuinbouw (PT) is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers met het doel om de Nederlandse tuinbouw sterker te maken.

Zelfredzaamheid
Het budget is onder meer bedoeld voor voorlichtingsmateriaal en twee mensen die vloeiend Pools spreken, die een informatiepunt bemensen. Hier kunnen werknemers uit de zogeheten MOE-landen informatie via de telefoon, spreekuur of persoonlijk contact bij bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken krijgen. Advertenties en publicaties in relevante (Poolse) bladen, een voorlichtingsfolder en -bijeenkomst en een vraag- en antwoordlijst dragen er ook aan bij dat Poolse werknemers zelfredzaam kunnen zijn in de Nederlandse samenleving.

Project voorlichting fysieke belasting
De commissie stemde verder in met de financiering van 80.000 euro voor een project dat knelpunten en suggesties voor gezond werken met stapelwagens en Deense karren in de sierteelt in beeld brengt. Duwen en trekken met de karren en het tillen van fust gebeurt veelvuldig. Meer kennis over knelpunten van de fysieke belasting is gewenst, opdat binnen de keten gericht advies is te geven over de aanpak van de problematiek. Het project omvat ook het maken en verspreiden van folders, posters en checklists in de sierteeltketen.

Onderzoek mobiliteit en onderwijs
Andere projecten waarvoor de commissie budget vrijmaakte betreft een onderzoek naar de mobiliteit van werknemers in het agrofoodcluster en het opzetten van maatschappelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het PT informeert ondernemers in de tuinbouw over de uitkomst van de commissievergadering. Een volledig besluitenoverzicht staat op de site van het PT.

Gerelateerd nieuws
> Vacatures in land- en tuinbouw
> ABN: flexmarkt trends in de 21ste eeuw
> Poolse uitzendkracht vordert inhoudingen loon

Bron: PT, 9 juni 2010