Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (Update)

0
1390

Update: tekst principeakkoord toegevoegd19 juli 2012

CAO-naam
CAO Uitzendkrachten ABU

Download Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017
> Principeakkoord CAO ABU Uitzendkrachten 2012-2017

Looptijd
– Looptijd CAO van 5 november 2012 tot 4 november 2017 (vijf jaar)

Loonmutaties
Gelijk loon voor gelijk werk. Uitzendkrachten zullen met ingang van 2015 vanaf de eerste dag een loon krijgen dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener.
Aparte beloningsregels. De uitzendsector heeft een belangrijke rol in de toegang tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen. Partijen zijn overeengekomen dat voor deze specifieke groepen en/of specifieke situaties aparte beloningsregels in de CAO voor Uitzendkrachten blijven gelden, waarmee de allocatieve rol van de branche wordt ondersteund. Daarnaast wordt voor deze groepen intensief ingezet op scholing. Voor uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau gaan eveneens de eigen in de CAO opgenomen beloningsregels gelden.

Arbeidsvoorwaarden
– De komende jaren zullen partijen de bestrijding van de malafiditeit in de uitzendsector nog intensiever aanpakken. De door CAO-partijen gestelde certificeringsnormen aan uitzendbureaus worden aangescherpt en de controle op correcte CAO-toepassing geïntensiveerd.
– In de CAO worden eveneens aangescherpte normen voor o.a. huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.
– Reparatie Ziektewet. Over de gevolgen van de ziektewet zullen de bonden met de ABU nadere afspraken maken. Patijn van de FNV: “Op 3 juli heeft de minister van sociale zaken een wet door de kamer gejaagd die tot gevolg heeft dat een groot deel van de uitzendkrachten bij ziekte een lagere uitkering krijgt. Wij willen met de werkgevers afspraken maken om dit te repareren. Wellicht via een verzekering. Hiervoor worden zaken uitgezocht. Tot die tijd geldt dat de aanvulling in het eerste ziektejaar 91% blijft.”
– Reiskostenregeling. De reiskostenregeling in de CAO was nooit meer dan wat er belastingvrij betaald mag worden. Door de plannen van de Kunduz-coalitie zal dit zakken van 19 cent per km naar 11 cent per km. Patijn van FNV Bondgenoten: “We hebben nu afgesproken dat de vergoeding op kan blijven lopen tot 19 cent bruto, ongeacht de belastingmaatregelen die er aan komen. Naast deze afspraken zijn er nog veel andere zaken die uitgewerkt moeten worden. We verwachten daarom in september de tekst definitief te hebben.”

Bron: ABU & FNV Bondgenoten Persberichten, 19 juli 2012