Principeakkoord CAO Coffee & Tea 2008-2009

0
478


26 juni 2008

Er is alsnog een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao bij Sara Lee. Vakbondsleden hadden het laatste bod van de werkgever massaal afgewezen. Nieuwe onderhandelingen hebben woensdag toch resultaat opgeleverd.

De onderhandelingen voor de cao’s Coffee & Tea (C&T) en Household & Body Care (H&BC) bij Sara Lee werden op 25 juni 2008 heropend op basis van de vier belangrijkste punten voor FNV Bondgenoten.

Het draaide om 3,5 procent loonsverbetering per 1 juli, € 30 per maand werkgeversbijdrage in de gestegen kosten, verbetering vergoeding woon-werkverkeer en een realistische aanpassing van de ouderenregeling.

Sara Lee heeft uiteindelijk ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 225,- op 1 januari 2009 voor de gestegen kosten. De structurele loonsverhoging wordt in twee stappen bereikt: 3 procent per 1 juli en 0,5 procent per 1 januari 2009.

De reiskosten woon-werkverkeer wordt verhoogd naar € 0,12 per kilometer. Het verschil met de belastingvrije € 0,19 wordt fiscaal aantrekkelijk verrekend met het brutoloon als de werknemer dat wenst.

Voor de ouderenregeling is een compromis bereikt. Tot 1 januari 2010 wordt de toetredingsleeftijd 56,5 jaar, daarna 57 jaar. De looptijd van de regeling wordt met 3 jaar verlengd.

De vakbondsdelegatie vindt dat er voldoende koopkrachtverbetering is en kwalitatieve afspraken zijn gemaakt om tot een akkoord te komen.

Gerelateerd nieuws
. Principeakkoord CAO Sara Lee DE 2007-2008

Bron: FNV, 26 juni 2008