Principeakkoord CAO Rabo Vastgoed 2010-2011

0
1313


27 maart 2010

CAO-naam

CAO Rabo Vastgoedgroep

Download CAO Principeakkoord
> Principeakkoord CAO Rabo 2010-2011

Code Loonheffing
3004

Looptijd

1 april 2010 tot 1 april 2011

Loonmutaties
– Partijen hebben afgesproken de loonindexatie in een keuzebudget op te nemen, waar ook het persoonsgebonden budget deel van uit zal gaan maken.
– Het keuze budget beslaat thans dan 2,5% (PB), daarnaast hebben vakorganisaties afgesproken dit budget structureel te verhogen met 1,75% tot 4,25%. Naast deze verhoging is er ook afgesproken dat het percentage van de vakantietoeslag verhoogd zal worden van 8% naar 8,33%, hetgeen overeenkomt met één maandsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
– Om de individuele medewerker meer keuze vrijheid te geven in de arbeidsvoorwaarden zullen Cao-partijen onderzoek doen naar een zogenaamde Benefitshop.
– Verder zijn afspraken gemaakt om telewerken binnen Rabo Vastgoedgroep meer mogelijk te maken.
– Er is een mogelijkheid voor werknemers om in het kader van gezond aan het werk blijven een stapje terug te kunnen doen. Om het belang van inzetbaarheid ook bij de medewerkers onder de aandacht te brengen zal een campagne gestart worden. Ook wordt het mogelijk gemaakt voor medewerkers om loopbaanscan te doen.


Bron: De Unie, 26 maart 2010