Premies 2018

0
1641

Premies 2018

Update: 28 november 2017 – premies WW en WIA zijn gepubliceerd in de Staatscourant

Update: 7 december 2017 – adviespremies ZW-A zijn bekend gemaakt door FlexCom4

Door het ministerie van SZW zijn de premies 2018 gepubliceerd, echter nog niet allemaal in de Staatscourant, dus ik moet nog een kleine slag om de arm houden. Daarnaast zijn uit de CAO’s enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, et cetera kunt u een kostprijsindicatie voor 2018 maken.

Trend in de kostprijs
Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2018 stijgen. Voor ABU-leden en volgers zal hij extra stijgen als gevolg van de extra vakantiedag.

De reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen stijgen in 2018, omdat er een extra feestdag is en ook nog een extra vakantiedag in de ABU cao.1. Voor veel sectoren daalt de premie Sectorfonds, zo ook in sector 52. Vooral premiegroep IIA daalt fors. De premies voor de WW en Arbeidsongeschiktheid gaan omhoog en ook de premie Zorgverzekering stijgt.

De belangrijkste variabele voor de kostprijs zal net als in 2017 de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas zijn. De sectorbepaalde premie voor kleine werkgevers is over de hele linie wat gestegen, maar de premie voor individuele uitzendorganisaties kan daar sterk van afwijken, afhankelijk van het verzuim dat zij hadden in 2016.

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. De premies voor 2018 zijn ongewijzigd. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon zijn nog niet bekend gemaakt door StiPP.

  Totaal over
grondslag               
Werkgeversdeel Werknemersdeel              
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0,0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling nog niet bekend n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon nog niet bekend

 

Premies

 

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
    2017 2018  
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 6,16% + 0,5% 6,27% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I


Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU  1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,40% (wg 0,70%, wn max 0,70%)


ABU 3,12% (wg 1,79%, wn max 1,33%)

NBBU 2,15% (wg 1,07%, wn max 1,08%)

ABU 1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,41% (wg 0,70%, wn max 0,71%)


ABU 3,12% (wg 1,79%, wn max 1,33%)

NBBU 2,13% (wg 1,06%, wn max 1,07%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 2,64% 2,85% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds

 
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 3,68%
II 4,40%
I 2,70%
II 3,24%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 3,96% 2,81% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex


WGA
 

3,94% (kleine wg)
0,08% – 6,89% (grote wg)


1,14% (kleine wg)
0,18% – 2,96% (grote wg)

4,59% (kleine wg)
0,10% – 8,03% (grote wg)


1,15% (kleine wg)
0,18% – 3,00% (grote weg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:


ZW-Flex

WGA-vast

  Voorziening of premie verzekeraar


Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2016 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,65% 6,90% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2018 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2017 2018 Opmerking
Sociaal Fonds  0,2% ABU 0,2%
NBBU 0,05%
In 2017 voor ABU en NBBU 0,2%
Scholing 1,02% 1,02% ABU: alleen kandidaten in fase A
NBBU: alleen de eerste 78 weken
Leegloop     Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte     Dit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie

  2017 2018 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU
Premiegroep II 1,16% 1,16%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU


Transitievergoeding

Over de hoogte van de voorziening die u moet treffen, is geen algemene uitspraak te doen. Zie voor meer informatie de uitleg over de transitievergoeding. Houdt u er wel rekening mee dat de regelgeving rondom de transitievergoeding zal veranderen in 2018. Wat de wijzigingen precies in zullen houden is nog niet bekend.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enz. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, etc. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
• De nieuwe minimumlonen zijn bekend.
• De lonen in kolom II en III van de loontabel van de ABU stijgen in januari niet. Kolom I wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen niet in 2018. Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding €0,19 blijft.

Bronnen

1. Formeel geldt voor de ABU-volgers de extra vakantiedag pas als de ABU-cao algemeen verbindend verklaard is. Wij adviseren echter om voor heel 2018 al te rekenen met deze extra vakantiedag, zowel in de kostprijs als in de verloning.