Premiepercentages WW en AOW 2019

0
933

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit vermeldt:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering
Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering
Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 0,10%.

Artikel 3. Maximum premieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2019 voor een loontijdvak van een jaar: € 55.927.

Artikel 4. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 3,60%.

Artikel 5. Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 0,78%.

Artikel 6. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 6,46%.

Artikel 7. Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag
De premieopslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang, is voor het jaar 2019 0,50%.

Artikel 8. Minimumloonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf
In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv wordt ‘€ 6.156.392’ vervangen door ‘€ 6.280.751’.

Artikel 9. Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

2. Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Bron: Staatscourant, 20 november 2018, nr 64901