Populariteit flexibel werken stagneert in MKB

0
155

De meerderheid van de MKB’ers wil de mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijk werken niet verder uitbreiden in de toekomst.

58 procent van de MKB’ers wil de flexibiliteit in werktijden niet vergroten en 60 procent wil de flexibiliteit in werkplekken niet verder uitbreiden. Dit blijkt uit de resultaten van de vierde MKB Marktmonitor 2012/2013 van Unique in samenwerking met TNO, waarin 2.330 ondernemers persoonlijk zijn geïnterviewd.

Meningen verdeeld
22 procent van de MKB’ers wil juist wel meer flexibiliteit in werktijd en 20 procent wil in de toekomst het aantal flexibele werkplekken uitbreiden. De overige MKB’ers zijn er nog niet uit of ze in de toekomst de mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk te werken willen vergroten of verkleinen.

Huidige mate van flexibiliteit
Naast de toekomstplannen is ook de huidige stand van zaken rondom flexibel werken onderzocht. Bij 42 procent van de ondernemers zijn er voor kantoormedewerkers vaste werktijden. Bij 51 procent zijn de begin- en eindtijden flexibel af te spreken. Daarnaast geeft 7 procent van de ondernemers aan dat werknemers hun werktijden volledig zelf mogen indelen. In 65 procent van de MKB-bedrijven werken medewerkers, met uitzondering van buitendienstmedewerkers, altijd vanuit kantoor. Dit is 5 procent meer dan vorig jaar. 26 procent van de ondernemers geeft aan dat werknemers in goed overleg zelf hun werkplek mogen bepalen. In 4 procent van de bedrijven zijn medewerkers helemaal vrij in de keuze van hun werkplek. Desondanks maken ze hier geen gebruik van. Althans, dat zegt 5 procent van de ondernemers.

Flexibel werken maakt werkgever aantrekkelijk
De ruime meerderheid van de ondernemers is van mening dat de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken de aantrekkelijkheid als werkgever vergroot. 70 procent van de ondernemers vindt dat ze aantrekkelijker zijn voor nieuwe medewerkers als er een mogelijkheid is om flexibel te werken. 22 procent van de ondernemers is het hiermee oneens en 8 procent heeft geen mening.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Het is niet voor niets dat er de laatste jaren ontzettend veel gezegd en geschreven is over plaats- en tijdonafhankelijk werken. Toch hoor je de afgelopen tijd ook tegengeluiden. Zo is Yahoo bijvoorbeeld gestopt met flexibel werken. De plannen van MKB’ers rondom flexibel werken zijn nagenoeg gelijk met de plannen van voorgaande jaren.”

In de MKB Marktmonitor staat elk jaar een specifiek thema centraal. Dit jaar is het thema ‘In beweging’, waarin het vermogen tot veranderen en flexibiliteit van ondernemers centraal staan.

Bron: Unique, 11 april 2013