Poolse uitzendconstructie transportbedrijf Mooy onrechtmatig

0
768

De Poolse uitzendconstructie van het Milsbeekse transportbedrijf Nico Mooy is onrechtmatig.
Dat heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch deze week bepaald in een hoger beroepszaak die door Mooij was aangespannen tegen vakbond FNV Bondgenoten.

> Zie de uitspraak

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft zich dinsdag 28 mei uitgesproken in het hoger beroep inzake Mooy Oost Europa Services BV gevestigd in Milsbeek.

De kantonrechter had op 10 augustus 2011 gesteld dat Mooy met het inzetten van Poolse chauffeurs via een Pools uitzendbureau en onder Poolse arbeidsvoorwaarden onrechtmatig had gehandeld. Het gerechtshof heeft nu middels een arrest de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. Daarmee staat vast dat ook voor de Poolse chauffeurs die via het Poolse uitzendbureau voor Nico Mooy door Europa rijden, de Nederlandse Cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen’ van toepassing is.

Arrest
Voor een belangrijk deel heeft het hof in dit arrest laten meewegen dat het internationale transportwerk vanuit Nederland wordt aangestuurd en dat de werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van Mooy BV. Daarmee concludeert het hof dat zowel de aard en opzet van de inleenconstructie als het centrum van activiteiten erop wijst dat er een zodanig nauwe band met Nederland bestaat dat de dwingende bepalingen van Nederlands (arbeids)recht voor de arbeidsovereenkomsten tussen Mooy’s Poolse uitzendbureau en haar Poolse werknemers van toepassing zijn.

Mijlpaal in strijd tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
Henri Janssen, bestuurder van FNV Bondgenoten: “Dit arrest is een doorbraak in de strijd van FNV Bondgenoten tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Deze uitspraak is een mijlpaal in onze strijd tegen cao-ontduiking, verdringing van Nederlandse chauffeurs en uitbuiting van Oost-Europese chauffeurs. Dit arrest zal bovendien niet alleen in de transportsector grote invloed hebben, maar in alle sectoren waar wordt gebruikgemaakt van dit soort illegale uitzendconstructies. Zoals in de bouw, de agrarische sector en de handel.”

Bron: FNV Bondgenoten, 29 mei 2013