Pollux, thuis en transparant in Poolse uitzendkrachten

0
582

Pollux, thuis en transparant in de bemiddeling van Poolse arbeidsmigranten

Interview met Henriëtte Petersen, algemeen directeur en mede-eigenaar

“Dit werk is geen dag hetzelfde, ongelooflijk boeiend.”
Pollux
Uitzendbureau Pollux bemiddelt een breed spectrum van uitzendkrachten. Zowel arbeidsmigranten als Nederlanders worden uitgezonden bij bedrijven in heel Zuid-Nederland, van Cadzand tot Veghel.

In Polen heeft de organisatie elf vestigingen, waar Poolse uitzendkrachten vanuit het hele land kunnen solliciteren op vacatures in eigen land, of kunnen worden bemiddeld voor uitzendbanen in Nederland. Iedere vestiging van Pollux in Polen biedt, naast uitzenden, ook werving & selectie.

Pollux, vestigingen in Polen
Pollux vestigingen in Polen

Henriëtte Petersen is in juni al twaalf en een half jaar actief als algemeen directeur van de uitzendorganisatie.

“Ik ben Pollux gestart samen met mijn compagnon, directeur/eigenaar Grzegorz Pawnuk. Wij hadden allebei ervaring in de branche en voelden de ambitie om de bemiddeling van arbeidsmigranten  transparant in te richten.

Wij zijn begonnen met het uitzenden van negen mensen in de metaalsector en groeiden  daarna snel door. Nu bemiddelen wij uitzendkrachten voor de metaalsector, de logistiek, horeca, recreatie en de voedingsindustrie. Dagelijks hebben we tussen de 800 en 1.000 medewerkers aan het werk.”

Huisvesting goed geregeld
“Voor de huisvesting van Poolse uitzendkrachten in Nederland werken wij samen met diverse partijen. We huisvesten een aantal van hen zelf. Het merendeel van onze uitzendkrachten is ondergebracht bij externe aanbieders van huisvesting met het SNF-keurmerk. We onderhouden nauwe contacten met de beheerders van de locaties, zodat wij op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken.”

Veel uiteenlopende motieven voor het werken in Nederland
“Er zijn allerlei redenen waarom mensen vanuit Polen in Nederland of elders in Europa willen werken. Poolse studenten werken hier vaak van 1 mei tot eind september, tijdens de vakantieperiode van hun opleiding, om daarmee hun studie in Polen te kunnen betalen.
Er zijn ook arbeidsmigranten die kortere of langere tijd in Nederland werken om een eigen huis te kunnen kopen in Polen. Sommigen werken hier juist om hun kinderen in Polen te kunnen laten studeren.”

Pollux, voorzijde kantoor
Pollux kantoor

Voorlichting en begeleiding
“De meeste Polen weten intussen wel wat ze waard zijn en waar ze recht op hebben. Toch blijft de taal en de onbekendheid met de Nederlandse situatie natuurlijk nog een drempel. Daarom geven we veel informatie als we nieuwe uitzendkrachten werven. Niet op papier; we maken juist video’s waarin we mondeling en visueel uitleg geven over de rechten en plichten van uitzendwerk in Nederland. Aansluitend bezoeken onze intercedenten de geïnteresseerde mensen thuis om te vragen of alles voldoende duidelijk is. Een dergelijke voorbereiding vinden wij belangrijk. Werken en wonen ver van huis in een omgeving die je niet kent, is een uitdaging waar men zich terdege bewust van moet zijn.

Vanwege de grote afstand van hun familie en vrienden, bieden wij ook hier in Nederland de nodige begeleiding aan onze uitzendkrachten. Wij spreken Pools, kennen hun cultuur en kunnen de helpende hand bieden bij ziekte of andere tegenslag. Het werkgeverschap en de verantwoordelijkheid voor onze mensen gaat voor ons verder dan het bieden van jobs. We zijn 24/7 bereikbaar. Er kunnen zich immers altijd onverwachte zaken voordoen.

Om die reden werken wij voor de bemiddeling van Roemeense arbeidsmigranten dan ook samen met een betrouwbare partner, gespecialiseerd in dat land. Er is interne kennis van zaken nodig om arbeidsmigratie zorgvuldig te kunnen begeleiden.”

Dienstverlening verbreedt zich naar advies over regelgeving
“Niet alleen uitzendkrachten hebben begeleiding nodig. Ook opdrachtgevers vertrouwen steeds vaker op ons advies wat betreft HR en regelgeving. Ondernemers zijn inmiddels gewend aan arbeidsmigranten op de werkvloer, ze kennen de do’s and don’ts in de omgang. Van actuele regelgeving zijn ze echter lang niet altijd op de hoogte. Simpel omdat het niet hun prioriteit is en zij gericht zijn op hun bedrijfsprocessen. Daarom moeten wij vaak uitleg geven over de gevolgen van bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid (Wwz) die een grote rol speelt bij de inzet van arbeidsmigranten.”

WAS en huisvestingskosten, juist meer kans op misbruik door nieuwe regels
Petersen is kritisch op de manier waarop geluisterd wordt naar expertise uit het werkveld bij de inrichting van wet- en regelgeving. “Vaak sluiten de maatregelen – hoewel goed bedoeld vanuit de wetgever – niet aan bij de praktijk. Een voorbeeld is de inhouding van huisvestingskosten voor arbeidsmigranten. In het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies mag nu nog maar een deel van de huisvestingskosten voor arbeidsmigranten worden ingehouden op het salaris. Dit moet misbruik en uitbuiting door uitzendorganisaties tegengaan. De complete huisvestingskosten zijn niet meer zichtbaar op de loonstrook. Hierdoor gebeurt het omgekeerde van wat de bedoeling is. Arbeidsmigranten moeten nu het aanvullende deel uit eigen beweging betalen aan hun verhuurders. De kans dat zij op willekeurige momenten worden gedwongen het nog uitstaande gedeelte van de huur op niet controleerbare manier af te rekenen is groter geworden, evenals het risico dat een uitzendbureau hier misbruik van maakt. Samen met de SNA en de SNF hadden wij als uitzenders van arbeidsmigranten juist geijverd voor een transparante gang van zaken door de gehele huisvestingskosten onderdeel te maken van de loonstrook. Nu zijn we in mijn ogen weer terug bij af. Er is geen controle meer mogelijk op het resterende deel.”

Schouders eronder
Verwacht je nog lang met enthousiasme te werken in deze branche?
“Zeker! Het werk inspireert mij enorm. Geen dag is hetzelfde dankzij alle mensen, al de verschillende vragen en situaties in de markt waarmee wij te maken hebben. In de toekomst verwacht ik er even betrokken in te staan als nu. Aanpakken en mijn schouders eronder! Iedere dag zie ik als een uitdaging om het beter te doen. Uitzenden is een doorlopend ontwikkelingsproces, het is nooit klaar, nooit af. Het blijft boeiend.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws