Polder stuurt aan op arbeidsmarktrevolutie

0
523

Werkgevers en werknemers zetten in 2016 alles op alles om de arbeidsmarkt open te breken.

De vakbeweging, bedrijfsleven en onafhankelijke experts werken in stilte aan een handvol hervormingen om de kloof tussen vaste en flexwerkers te verkleinen. Het belangrijkste doel is om ook voor zzp’ers een sociaal vangnet te spannen en om het minder riskant te maken voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.

Snel hervormen
De tijdsdruk is groot, zeggen betrokkenen. De explosieve groei van het aantal zelfstandigen en het feit dat werknemers en werkgevers steeds minder sociale premies afdragen, maakt de sociale zekerheid op termijn onbetaalbaar. Tegelijkertijd is er groeiend besef dat de plichten voor werkgevers zijn doorgeslagen, en dat het minder duur en riskant moet zijn om werknemers in vaste dienst te hebben. De sociale partners zetten alles op alles om eruit te komen voordat de verkiezingsstrijd later dit jaar losbarst.

Terugbrengen betalingsplicht
Het voorstel, dat de komende weken binnen de muren van de Sociaal-Economische Raad op tafel komt, stelt dat de betalingsplicht voor werkgevers van twee jaar moet worden teruggebracht tot acht weken. De rest van de ziekteperiode moet collectief worden gefinancierd, waarbij ook één miljoen zelfstandigen worden toegelaten in plaats van alleen vaste werknemers.

Basisstelsel financieren
Om dit nieuwe basisstelsel betaalbaar te krijgen, zullen alle zzp’ers worden gedwongen om premie in te leggen. De vraag of dat wel betaalbaar is voor een grote groep armlastige zelfstandigen. Binnen de vakbond FNV gaan ook stemmen op om ook de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Om het nieuwe stelsel te financieren, maar ook om zzp’ers minder goedkoop te maken ten opzichte van vast personeel.

Bron: FD, 9 januari 2016