Please wil proeftuin starten voor werknemersbedrijf

0
292

Please Payroll wil een ‘proeftuin’ starten met werkgevers en kennispartners om het eerder dit jaar gepresenteerde concept van het werknemersbedrijf in praktijk te gaan testen.

Dit idee wordt door arbeidsmarktexperts inmiddels gezien als het meest vernieuwende concept om een nieuwe balans tussen ‘vast’ en flex’ te creëren. In de ‘proeftuin’ wil Please 50-100 medewerkers gaan begeleiden. Een aantal geïnteresseerde kennispartners meldde zich gisteren al aan tijdens een door Please georganiseerd interactief ‘brainstormcongres’ in de Caballerofabriek in Den Haag.

Met de publicatie van de whitepaper ‘Het werknemersbedrijf’ in mei van dit jaar hebben Please-directeuren Hans van de Ven en Jan Franken de discussie over de toekomst van onze arbeidsmarkt een nieuwe impuls gegeven. Een impuls die hard nodig is, zo stelde econoom Mathijs Bouman tijdens zijn presentatie, want ‘Nederland gaat de 21e eeuw in met een arbeidsmarkt van de 20e eeuw’. Bouman maakte duidelijk dat het huidige stelsel in meerdere opzichten zorgt voor een tweedeling op de arbeidsmarkt: tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen werkenden en werkelozen en tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers. Het beleid van Minister Asscher op dit punt noemde hij ‘zonder meer teleurstellend’.

Ook hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Ruud Muffels van de Universiteit van Tilburg stelde dat het huidige stelsel aan herziening toe is. Hij benadrukte dat een moderne arbeidsmarkt niet zonder flexibiliteit kan en dat het huidige beleid volledig gericht is op baanzekerheid, waar werkzekerheid gewenst is. Hij prees het werknemersbedrijf als ‘het eerste concept in tien jaar dat de boel radicaal omgooit.’ Ben Ligteringen, oud hoofdredacteur van vakblad PW, zag als grootste voordeel van het werknemersbedrijf dat ‘employability niet pas in zicht komt als iemand zijn baan verliest, want dan ben je per definitie te laat.’ De door Please geschetste aanpak waarbij het werknemersbedrijf proactief investeert in medewerkers om deze courant te houden voor de arbeidsmarkt van morgen noemde hij ‘zeer verfrissend’.

Please wil proeftuin starten voor Werknemersbedrijf

Efficiënter dan het huidige UWV
Volgens een zeer kritische Maarten Wienbelt, directeur van Company You en Capital Talent Group, dient het concept van het werknemersbedrijf ‘per direct breed onder de aandacht van de politiek gebracht te worden.’ Hij noemde het idee ‘een serieus antwoord op de door het kabinet zo vurig gewenste reshoring van buitenlandse banen in de maakindustrie’ en riep met name grote werkgevers op mee te werken aan de oprichting van een goed functionerend stelsel van werknemersbedrijven. “Dat gaat duizenden banen opleveren en is een stuk efficiënter dan het huidige UWV”, aldus Wienbelt.

In de discussie na de pauze klonken er ook kritische geluiden, onder meer over de noodzakelijke schaalgrootte van het werknemersbedrijf en hoe die zo snel mogelijk te bereiken. Ook het business model (al of niet subsidiering door de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van de reductie van werkgeverslasten), het ondernemersrisico en het risico van ‘cherry picking’ (meest talentvolle werknemers in vaste dienst bij werkgever, minst getalenteerde en gemotiveerde werknemers in dienst bij werknemersbedrijf), waren onderwerp van discussie. Ook werd er gevraagd naar het verschil tussen een detacheringsbureau en het werknemersbedrijf. En: kan het werknemersbedrijf failliet gaan?

Business plan
Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen (waaronder ‘Het UWV zal overbodig worden’ en ‘Het flexcontracten moet afgeschaft worden’) bleek dat veel aanwezigen mentaal nog maar moeizaam de stap naar een radicaal andere inrichting van de arbeidsmarkt konden maken. Niettemin boden op uitnodiging van dagvoorzitter Marcel Bullinga diverse partijen aan mee te willen werken aan een door Please in te richten ‘proeftuin’ om de effectiviteit van het concept te testen, waaronder werkgever en onderzoeksbureau Markteffect (flexwerkers), Producing Companies (expertise in bemiddeling naar werk) en FlexService software, vertegenwoordigd door Antoin Bakelaar, dat aanbood de benodigde software voor het werknemersbedrijf te willen ontwikkelen. Met deze en andere partijen gaat Please op korte termijn een business plan ontwikkelen om het werknemersbedrijf letterlijk in de steigers te zetten.

Bron: Please, 19 november 2014