Personeel krijgt stem bij faillissement werkgever

0
190

| Faillissementswet | Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht |


Het kabinet wijzigt het faillissementsrecht om werknemers een stem te geven  in de voorbereiding en afwikkeling van het faillissement van hun werkgever.

Hiermee wil  het kabinet voorkomen dat een faillissement en doorstart van een bedrijf worden gebruikt om snel en goedkoop van personeel af te komen. Het PvdA-voorstel kan rekenen op de steun van VVD en SP, en daarmee op een Kamermeerderheid. Dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over de nieuwe regeling.

Inspraak
In het nieuwe faillissementsrecht moeten curatoren of stille bewindvoerders de werknemers informeren en horen als zij een faillissement voorbereiden. Daarnaast mogen werknemers een vertegenwoordiger aanwijzen die zitting kan nemen in de commissie van schuldeisers.

Verontwaardiging
Enkele recente voorbeelden van bedrijven die na een faillissement opnieuw beginnen, maar met minder of goedkoper personeel hebben geleid tot maatschappelijke verontwaardiging. Te denken valt aan bedrijven als Perry Sport, Scapino en drogisterij DA.

Bron: FD, 21 juni 2016