Payrolling belangrijke motor groei MKB

0
407

19% van alle ondervraagde bedrijven heeft payrolling nodig om te groeien. Van de ondervraagde mkb-bedrijven is dat zelfs 33%.

Dat blijkt uit onderzoek van de ABU en VPO. De resultaten zijn vandaag gepresenteerd tijdens een gezamenlijk congres. De behoefte aan ontzorging is voor werkgevers een belangrijk motief om via payrolling medewerkers in te huren. Aan het onderzoek werkten ruim 1.100 werkgevers mee.

Groei payrolling
In 2014 werkten meer dan 12.000 bedrijven met payrollmedewerkers. Dit is een stijging van bijna 15% ten opzichte van 2009. De groot- en detailhandel werkt het meest met payrolling, gevolgd door winning van delfstoffen en industrie, horeca en specialistische en zakelijke dienstverlening. Gezamenlijk vormen deze vier sectoren meer dan de helft (56%) van het aantal bedrijven dat payrolling gebruikt. Opvallend is dat het vooral groeiende bedrijven zijn die behoefte hebben aan payrolling. Dit komt door een doorgaans sterke of gemiddelde variatie in het werkaanbod van deze bedrijven. In de huidige economische situatie is payrolling blijkbaar belangrijk voor bedrijven om groei te realiseren en in banen om te zetten.

Kansen voor doelgroepers
Het aantal payrollmedewerkers in Nederland groeide van 145.000 in 2009 naar 195.000 in 2014. Dat komt neer op 3,3% van het totale aantal banen. In 2014 werkte meer dan 30% van de payrollwerknemers in overheidssectoren. “Payrolling is een professioneel en onmisbaar hr-instrument. Het biedt een oplossing aan ondernemers voor wie het werkgeven te ingewikkeld en risicovol is geworden,” stelt ABU-directeur Jurriën Koops. “Payrolling biedt ook kansen aan werknemers. Oók aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking,” aldus Koops.

Download het Rapport.

Bron: ABU, 14 december 2015