Payrollers willen af van bijzondere ontslagregels

0
410

29 oktober 2012

De payrollbranche wil verdere stappen zetten richting duurzame payrolldienstverlening en roept de politiek op gezamenlijk te komen tot regulering van de payrollsector.

De branche onder aanvoering van de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) heeft als inzet een branchebreed payrollkeurmerk dat transparantie en kwaliteit van de dienstverlening moet borgen. De branchevereniging is voor afschaffing van de bijzondere UWV-beleidsregels bij ontslag voor payrollmedewerkers. Dit zijn enkele resultaten van een overleg tussen payrollondernemingen op 23 oktober 2012 te Bunnik.

Bunnik
In Bunnik waren 80 payrollondernemingen bijeen. Zij spraken uitgebreid over de wijze waarop de kwaliteit van payrolling verder kan worden verbeterd. Payroll is een gevestigde vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt, waardoor veel bedrijven in staat zijn continuïteit en groei te creëren. Waar ondernemers op eigen kracht het financiële risico van personeel aannemen niet aandurven, nemen zij die stap wel in samenwerking met een payrollbedrijf. Ondanks de groei van deze dienstverlening in de afgelopen jaren is er ook discussie over payrolling, ook in de politiek. Daarbij ligt de nadruk veelal op de ontslagpositie van de payrollmedewerkers. De branche neemt in deze discussie graag zijn verantwoordelijkheid door te pleiten voor een goede regulering in het belang van payrollmedewerkers, payrollbedrijven, opdrachtgevers en de Nederlandse economie. De VPO doet dat het liefst samen met de overheid, omdat publiek-private aanpak werkt. Verbieden of bestrijden van payrolling heeft geen zin. Dat beschadigt de economie en zorgt er bovendien voor dat er inferieure flexvormen voor terugkomen.

Goede arbeidsvoorwaarden
Payroll in goede banen leiden werkt wel. Ook de brancheorganisaties ABU en NBBU die bij de discussie zijn betrokken, pleiten voor goed gereguleerde flexibiliteit in de arbeidsmarkt, dus ook van payroll. Daarom zijn de brancheorganisaties voor (zelf)regulering middels een payrollcertificaat. Ondernemingen streven naar een duurzaam payrollproduct op basis van goede arbeidsvoorwaarden, met een degelijke ontslagbescherming, met professioneel werkgeverschap en werkzekerheid voor
payrollkrachten, gebaseerd op het van-werk-naar-werk principe.

Ontslagpositie
De brancheorganisaties vragen de overheid om deze zelfregulering met kracht te ondersteunen. In daden en beleid. De brancheorganisaties zien de bijzondere ontslagregels inzake payrolling van UWV het liefst verdwijnen, zodat er ook op dat terrein geen onderscheid meer is tussen medewerkers bij een opdrachtgever.

Aansluiting
VPO-voorzitter Jeu Claes is positief over de ontwikkelingen in het overleg van payrollondernemingen: “Ik ben blij met de beweging die we als payrollbranche maken en ik hoop en verwacht dat we daarmee weer meer aansluiting bij de bonden en de politiek vinden. Payroll heeft een duidelijke functie in de arbeidsmarkt. Het creëert voorwaarden voor nieuwe banen.”

Bron: Persbericht VPO, 29 oktober 2012