Payroll Professionals, Internationale groeistrategie

0
569

Het van oorsprong Groningse bedrijf Payroll Professionals maakt een gezonde groei door en zet de volgende, grensoverschrijdende stap.

Het bedrijf heeft inmiddels een vestiging in Antwerpen en sinds kort in Duitsland. Er is ook extra ervaring aan boord gehaald om de internationale backoffice verder uit te breiden met specifieke internationale expertise. Met de lancering van “Goed voor Elkaar” zet het bedrijf de volgende stap in de groei.

Groeien en persoonlijk blijven
“We sturen sterk op de kwaliteit van onze dienstverlening. De afgelopen jaren is het imago achtergebleven bij de kwalitatieve en kwantitatieve groei van ons bedrijf. De buitenwereld mag best zien wat we hier doen en vooral hoe we dat doen”, vertelt directeur eigenaar Alexander Benjamins. “Er is veel gebeurd in het payroll landschap. Payroll Professionals is een gezond bedrijf en we hebben tot en met heden de groei zelf weten te realiseren. Die eigen kracht is één van onze kwaliteiten. Een andere is de kwaliteit van onze dienstverlening, die we ondanks de fikse groei, erg persoonlijk en flexibel houden. Onze organisatie is echt anders ingericht en kan daarmee een groot volume klanten aan, maar we blijven de persoonlijke service waarmaken. Altijd met de vereiste kennis en expertise. Geen ingewikkeld managementmodel, maar vanuit onze visie dat wij moeten inspelen op de klantbehoefte en niet denken vanuit een star proces.”

Een nieuwe jas
Payroll Professionals zal in het komende jaar meer van zich laten horen en zien. Wel blijft de gewaardeerde nuchtere cultuur een belangrijk kenmerk. In de afgelopen maanden is de gewenste identiteit in kaart gebracht en voorzien van een nieuwe jas. De huisstijl van Payroll Professionals is zakelijker, met een persoonlijke touch. Daarbij gaat het bedrijf uit van de missie “Goed voor Elkaar”, uitgangspunt bij alle activiteiten. “Het is een belofte die we graag doen en door deze op deze wijze te communiceren zijn we weer in evenwicht. We laten zien wat we al jaren doen. We zijn goed voor elkaar en hebben het goed voor elkaar.” Aldus algemeen directeur Marcel Hoogervorst die samen met marketeer en ondernemer Ben Brans verantwoordelijk is voor de transitie.

“De komende maanden wordt er verder ingezet op de invulling van de missie “Goed voor Elkaar”. “Dat doen we door activiteiten te organiseren en actiever in te zetten om kennisdeling met partners, klanten en potentiële klanten en dat vooral ook zichtbaar te maken.

Payroll Professionals levert inmiddels 10 jaar backoffice services aan intermediairs en payrollservices voor bedrijven en instellingen. De nieuwe website is op vrijdag 22 december beschikbaar.

Bron: Payroll Professionals.nl