Payroll petitie Tweede Kamer: ‘Praat met ons’

0
637

Terugblik op een geslaagde actie

Op dinsdag 4 oktober stond de aanbieding van de payroll petitie op de agenda van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Het officiële gedeelte van de aanbieding verliep ontspannen, maar ook formeel. Conform de procedures in de Tweede Kamer. Het foto- en dialoogmoment erna was leuk, informeel en informatief, zoals terug is te zien in deze video.

De volgende zes payrollorganisaties vonden het hoog tijd om aandacht te vragen voor hun feitelijke bijdrage aan de BV Nederland:

Kolibrie
Pay for People
Please Payroll
Repay HRM
Tentoo
WePayPeople

Eerlijk gezegd zagen de aanbieders er tegenop.

Julius Kousbroek, initiatiefnemer
“We hebben ons eerst wel drie keer achter de oren gekrabd. Wat konden we verwachten? Zouden we weer worden aangevallen op de dienstverlening die wij leveren?” vertelt Julius Kousbroek, initiatiefnemer van de payroll petitie en directeur van WePayPeople in een terugblik op de voorbereidingen. “Gelukkig werd het goed opgepakt door de Kamerleden.”

Julius Kousbroek en Jeroen Voorveld
Julius Kousbroek en Jeroen Voorveld

Ik spreek hem in Gebouw West, zijn kantoorlocatie aan de Donauweg in Amsterdam.

“We huurden al een deel van dit pand,” vertelt Kousbroek, “maar inmiddels heb ik het pand gekocht om het op te knappen en deels te verhuren. De lunchruimte wordt nu onder handen genomen. Werk in uitvoering dus.”

Afgelopen week was er aan het eind van de dag een goed moment om na te praten over de actie: ‘Hoe kwamen jullie op het idee en hoe ging het?’

“Ik heb bijna vier jaar in de Tweede Kamer gewerkt en ken de procedures”, vertelt Jeroen Voorveld, die sinds januari bij WePayPeople verantwoordelijk is voor de public affairs. “Een payroll petitie in de vorm van een loonstrook leek me de ideale manier om onze boodschap neutraal, feitelijk én toepasselijk over te brengen aan de politiek.”

Zo gezegd zo gedaan. Er werd een ronde gedaan langs collega payrollers en deze zes kwamen bij elkaar voor overleg.

“Al deze collega-ondernemers herkennen de vragen en de achterdocht die er leeft rondom payrolling. Wij moeten ons te pas en te onpas verdedigen tijdens borrels, verjaardagen enzovoort. Heel ontmoedigend. In de media wordt onze bedrijfstak regelmatig neergezet als een cowboy-business. Dat zijn wij niet. We houden ons als geen ander aan de complexe wet- en regelgeving. Deden we dat niet, dan waren we meteen onze business kwijt,” zegt Julius Kousbroek.

Feitelijke bijdrage aan de BV Nederland
“Ik denk dat we met deze petitie hebben bereikt wat we beoogden. Wij willen graag dat politici met ons praten in plaats van over ons. Wij willen laten zien dat wij een volwassen verlengde zijn van de uitzendbranche. Door onze belasting- en premieafdrachten houden we het sociale bestel mede overeind. We stimuleren werkgelegenheid en geven werkgevers de nodige flexibiliteit bij economische onzekerheid.”

Salarisspecificatie - petitie payroll Tweede Kamer cie SZW
Salarisspecificatie bij Payroll Petitie aan Tweede Kamer Commissie SZW

62 miljoen in juni
“Op de loonstrook die wij hebben aangeboden is te zien dat wij gezamenlijk als zes payrollorganisaties alleen al in de maand juni ruim 62 miljoen euro aan loon, belasting en sociale premies hebben betaald en afgedragen voor onze 40.000 medewerkers. Daarvan bestaat 15 miljoen euro uit loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvan onder andere de AOW en de langdurige zorg in Nederland worden betaald. Dat is niet niks. Daar staan wij voor,” zo besluit Kousbroek.

Zo, nu nog een fotomomentje bij een klein exemplaar van de petitiestrook, in de lunchruimte van het kantoor in ontwikkeling.

‘Say cheese…’

Tevreden? Yes, actie geslaagd!

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws