Payned en Prokx verlaten VPO

0
1647

11 januari 2012

“Payroll is bij de VPO Uitzenden geworden. Dat is de belangrijkste reden waarom wij de VPO hebben verlaten en een eigen ‘payroll’ CAO hebben afgesloten.”

Rolf Tempelman, Payned payrolling

Beide payrollorganisaties vielen onder de VPO-CAO, maar zijn uit deze branchevereniging gestapt toen de cao-onderhandelingen met de vakbonden werden stopgezet. Inmiddels hebben ze een eigen payrollcao afgesloten die vrijwel identiek is aan de oude VPO-CAO. Waarom? Rolf Tempelman, directeur Payned payrolling en Martin Vaanholt, directeur Prokx payrolling, lichten hun motieven toe.

Wat verstaan jullie onder payrolling?
Vaanholt (Prokx): Wij leveren payrolling aan het kleinere MKB-bedrijf (gemiddeld minder dan 20 werknemers). Daarbij nemen we het hele personeelsbestand over. Dat is een kwestie van wederzijds vertrouwen.
Met onze dienstverlening richten we ons op langdurige relaties. Goede arbeidsvoorwaarden zijn daarbij cruciaal. Daarom willen wij onze payrollwerknemers niet confronteren met de uitzend-CAO.

Prokx payrolling

Onze klanten willen hun werknemers een normaal dienstverband bieden, met dezelfde service, ziektekostenverzekering en pensioenvoorziening, die ze voorheen zelf ook als werkgever hebben geboden. Dat leveren wij.”

Martin Vaanholt, Prokx payrolling

Payrolling heeft een imago-probleem.
Hoe komt dat?

Tempelman (Payned): “Het imago-probleem ontstaat omdat de definitie van payrolling in de markt niet helder is. Wij bespeuren die verwarring over het product dagelijks in salesgesprekken. Sommige werkgevers weten niet weten wat het inhoudt, anderen denken dat het gaat om een vorm van salarisadministratie, of om uitzenden, weer anderen denken dat detachering ongeveer hetzelfde is als payrolling.”

Hoe kan payrolling beter worden gepositioneerd in de markt?
Tempelman: “Mijn hoop was dat we met de branche-organisatie VPO duidelijkheid zouden scheppen over het product ‘payroll’. Persoonality (VanderNoordt payrolling), Connexie, P/flex (Randstad) en CapitalP (USG) hebben vanuit dat doel indertijd de VPO opgericht. [1] Het moest een organisatie worden die zich uitsluitend zou richten op payrolling, dat wil zeggen: het overnemen voor de lange termijn van complete personeelsbestanden. Zittende medewerkers van werkgevers worden juridisch in dienst genomen door de payrollorganisatie, terwijl de opdrachtgever zelf de baas blijft en zijn eigen personeel werft en aanstuurt. Bij dit type payroll horen alle normale arbeidsvoorzieningen voor werknemers, zoals pensioen, ziektekostenvergoeding enzovoort. Met dat doel voor ogen werd de VPO-CAO ontwikkeld; die moest goede arbeidsvoorwaarden voor personeel van payrollorganisaties garanderen. Arbeidsvoorwaarden die niet onderdoen voor arbeidsvoorwaarden van werknemers in soortgelijke functies die niet worden gepayrolld. Ik heb zelf meegewerkt aan het bedenken van de inhoud van de VPO-CAO toen ik nog in dienst was van Persoonality.”

Wat is er gebeurd met payrolling?
Tempelman: “Het product is na verloop van tijd gemengd met uitzendproducten. Steeds meer uitzendachtige organisaties hebben zich in de afgelopen 5 jaar aangesloten bij de VPO. De oorspronkelijke toelatingseisen hadden strikter moeten worden gehandhaafd. Oorspronkelijk stond in de statuten bijvoorbeeld dat toetredende organisaties duidelijk moesten zijn in hun naamgeving: de woorden payroll en uitzenden mochten niet samen onderdeel zijn van een en dezelfde bedrijfsnaam waaronder werd gepayrolled. Om verwarring te voorkomen. Er moest ook worden gewerkt vanuit een speciale werkmaatschappij, die exclusief was gericht op payrolling volgens de VPO-uitgangspunten. Dit principe heeft de VPO na verloop van tijd losgelaten, omdat het met de nieuwe leden niet meer kon worden volgehouden. Die boden en bieden opdrachtgevers naar keuze payrolling aan op basis van de VPO-CAO, ofwel de ABU-CAO of de NBBU-CAO. Op een gegeven ogenblik kon die praktijk niet meer worden teruggedraaid.
Dat is volgens mij de reden dat de grote vakbonden de onderhandelingen met de VPO over de CAO hebben stopgezet. Uitzendproducten werden verkocht als payrolling, terwijl de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden die bij payrolling hoorden niet werden toegepast. Daar gaat het conflict van de vakbonden met de VPO over.”

Hoe zie je de relatie tussen payrolling en uitzenden?
Tempelman: “Payrolling is een compleet andere dienstverlening dan uitzenden. Er is vraag naar, maar voor de duidelijkheid zou je payrolling op basis van de uitzendcao’s anders moeten noemen. Payrolling met uitzendcao’s wordt veel toegepast bij het overnemen van grote flexibele schillen. Het gaat dan vaak om relatief risicoloze groepen werknemers: parttimers, jongeren, flexwerkers, die niet de zekerheid van een ‘gewoon’ dienstverband krijgen. Payrollen op basis van uitzendcao’s pakt veel goedkoper uit voor de opdrachtgever. Dat biedt werknemers minder zekerheid. Het is niet te vergelijken met het product dat wij als payrollorganisatie bieden op basis van onze payroll-CAO.”

Waarom heb je het VPO-lidmaatschap opgezegd?
Vaanholt: “We voelden ons daar niet meer thuis. De VPO-CAO was goed zoals die was. Daar stonden wij achter. Dat waren duidelijke arbeidsvoorwaarden die werknemers zekerheid bieden. Maar als grote payrollorganisaties grote flexibele schillen payrollen, dan passen ze in de praktijk 8 van de 10 keer de VPO-CAO niet toe, ook al zijn ze op papier lid van de VPO en schermen ze daarmee in offertes. Dat wordt te vaak door de vingers gezien. Daardoor verwatert de kwaliteit van payrolling. De overheid zou dit moeten controleren. Het wrange is dat de overheid zelf een van de grootste opdrachtgevers is als het gaat om het uitbesteden van het werkgeverschap via payrolling, terwijl het merendeels onder uitzendvoorwaarden gebeurt. Dat heeft mij vanaf het begin dwars gezeten.”

Op welk punt verschilt de payroll-CAO van Payned en van Prokx van de VPO-CAO?
Tempelman: “De payroll-CAO van Payned en Prokx is voor 95% te vergelijken met de oude VPO-CAO. Wij hebben voor de overige 5% onze arbeidsvoorwaarden afgestemd op de horeca-CAO, waar veel van onze klanten actief zijn. Op bepaalde punten pakt onze CAO beter uit voor werknemers die actief zijn in de horeca.”

Wat vind je van het VPO-keurmerk?
Tempelman: “Het keurmerk als kwaliteitstoets voor payrollers vind ik een prima initiatief. Er zijn nog altijd payrollers die de regelgeving ontduiken. Met het VPO-keurmerk kunnen opdrachtgevers sneller het kaf van het koren scheiden. Het nadeel van het huidige keurmerk is, dat de toetsing mijns inziens tekort schiet. Dit blijkt uit het feit dat de VPO zegt dat er financiële eisen zijn die getoetst, gecontroleerd en gehandhaafd worden. Er zijn echter nog geen financiële eisen, behalve het inleveren van jaarcijfers. Regels met betrekking tot handhaving zijn er ook niet, want wat moet je handhaven als je nog geen toetsingskader geschapen hebt? Als de VPO echt een financieel keurmerk wordt en garanties biedt voor opdrachtgevers, zou dat fantastisch zijn.”

Interview: Hinke Wever

[1] Ook Connexie en Persoonality hebben inmiddels de VPO verlaten. Zij hebben, net als Prokx en Payned, een eigen payroll CAO afgesloten.