Pay for People bijeenkomst Modernisering Ziektewet

0
359

Pay for People organiseert woensdag 2 oktober 2013 een inspiratiebijeenkomst voor intermediairs  over de Modernisering Ziektewet
Vanaf 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor tijdelijke werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst afloopt, terwijl zij ziek zijn. Uitzendbureaus doen er goed aan zich te laten informeren over de financiële risico’s en de re-integratieverplichtingen bij verzuimende werknemers.

Gastspreker Jaco Goster
Tijdens de bijeenkomst 2 oktober is  Jaco Coster van Professionals in Flex te gast. Coster heeft meer dan dertig jaar ervaring in de wereld van Sociale Zekerheid, zowel als professional in de thema’s arbeid en gezondheid, als in algemene (directie)functies. Hij zal de intermediairs informeren over de veranderende wetgeving en zaken waar uitzendondernemers extra op moeten letten, zoals de WGA en de BeZaVa.

Aanmelden bijeenkomst
Zie de websitevan Pay for People voor aanmelding en voor het programma.

Bron: Pay for People, 5 september 2013