Participatiewet, ESF helpt arbeidsmarktregio’s

0
225

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet.

Deze gelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en zijn beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s.

De belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk krijgen. Daarvoor kunnen ESF gelden worden ingezet: voor elke arbeidsmarktregio is een budget gereserveerd. Jetta Klijnsma roept arbeidsmarktregio’s dan ook op een beroep te doen op deze ESF gelden: “De gemeenten staan voor grote uitdagingen als gevolg van de Participatiewet die over enkele weken in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ik roep de arbeidsmarktregio’s op deze middelen optimaal in te zetten”.

ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verbetert de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Nederland helpt met het ESF gelden werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Denk hierbij aan werkloze jongeren, oudere werkzoekenden, langdurig werklozen, of mensen met een arbeidsbeperking of aan gedetineerden jongeren in een jeugdinrichting.
Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Rijksoverheid, 10 juni 2014