Overleg vastgoed en huisvesting arbeidsmigranten

0
180

Het ministerie van BZK en Platform31 organiseren dit voorjaar twee bijeenkomsten –  30 januari en 13 maart – voor overleg over huisvesting arbeidsmigranten.

Aanbieders van (leegstaand) vastgoed en vragers naar vastgoed voor de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen daar met elkaar in contact komen. Ze delen kennis met elkaar en waar mogelijk worden matches tot stand gebracht.

Op dit moment wonen in Nederland nog steeds veel arbeidsmigranten in slechte omstandigheden. Ondanks verschillende trajecten van het ministerie van BZK, waarbij werkgevers, werknemers, uitzendbureaus en andere huisvesters betrokken zijn, komt de huisvesting zowel kwalitatief als kwantitatief nog onvoldoende van de grond.

Bron: NBBU.nl, 16 januari 2014