Overgang ING: nieuwe arbeidsvoorwaarden

0
135

7 maart 2007

Het Britse bedrijf Astron, dat vanaf 1 april ict- en administratief werk van ING overneemt, hoeft de ING-werknemers niet precies dezelfde arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in een kort geding bepaald.

De wet zegt dat werknemers bij overdracht naar een andere onderneming dezelfde voorwaarden moeten houden. Een personeelscollectief van ruim tweehonderd ING-werknemers eiste daarom bij de rechter dat ze bij overgang naar Astron precies dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden behouden. De compenserende regelingen in het akkoord dat de vakbonden met ING en Astron hebben gesloten, zouden volgens het collectief in sommige gevallen heel ongunstig uitpakken.

Kantonrechter
De rechtbank in Den Bosch heeft echter geoordeeld dat de wet niet in alle gevallen letterlijk moet worden genomen. Er staat namelijk ook in dat werknemers in moeten gaan op voorstellen van hun werkgever als die ‘redelijk’ en ‘billijk’ zijn. Het vonnis sluit overigens niet uit dat werknemers er op individuele basis op achteruit kunnen gaan, maar dat kan de kortgedingrechter niet toetsen. ‘Daarvoor zult u zich per geval bij de kantonrechter moeten melden.’

Teleurgesteld
Leden van het personeelscollectief hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. ‘Ik heb niet het gevoel dat de wet goed is toegepast’, aldus woordvoerder Fred Arends. ‘De rechter maakt zich er gemakkelijk van af, door te verwijzen naar een andere rechter.’ Het personeelscollectief heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.

Bron: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 7 maart 2007