Oproep van ZZP-organisaties: moderniseer de arbeidsmarkt

0
73

ZZP-organisaties roepen op tot breed draagvlak hervorming arbeidsmarkt

De samenwerkende zelfstandigenorganisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw roepen alle maatschappelijke organisaties op om een breed draagvlak te vormen om te komen tot een voorstel aan een nieuw kabinet tot hervorming van de arbeidsmarkt.

Ook de formerende partijen hebben maatschappelijke organisaties dringend verzocht om een integrale visie op een moderne arbeidsmarkt, die op breed draagvlak kan rekenen. “Wij nemen herhaald onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en roepen allen, die net als wij streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt op om samen met ons een integrale visie te ontwikkelen, zodat de formatie stappen kan maken.” zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland.

Groei
De Zelfstandigenorganisaties willen de werkgeversrisico’s van kleine bedrijven beperken door aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. “Daardoor ontstaat voor veel zzp’ers de mogelijkheid om door te groeien, zodat er meer werkgelegenheid voor werknemers komt. Het huidige ontslagrecht blokkeert die natuurlijke opbouw”, zegt Denis Maessen, voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers.

Rechtspositie
In het arbeidsmarktplan van de Zelfstandigenorganisaties vragen zij het nieuwe kabinet om zelfstandige ondernemers niet langer dwars te zitten met de Wet DBA. Zij willen de eigen rechtspositie voor zelfstandigen borgen middels een expliciete bevestiging van het ondernemerschap in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO). “Zo komt er meteen rust na alle DBA commotie”, zegt Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw. Andere brancheorganisaties, zoals NBBU en ABU hebben positief gereageerd op deze denklijn.

Draagvlak
De zelfstandigenorganisaties reageren positief op signalen uit andere maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers (zoals recent AVV en ONL), die pleiten voor modernisering van de arbeidsmarkt. Zij delen de breed gedragen teleurstelling in de media over de houding van vakbonden, die het maar niet aandurven om stappen te zetten in de richting van modernisering. Maarten Post: “Wij nodigen ook de vakbonden uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsmarkt van de toekomst, maar we blijven niet wachten.”

Bron: PZO, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, 24 juli 2017