Op zoek naar structurele inkomsten

0
941

Op zoek naar structurele inkomsten
Uitzendbureaus specialiseren zich. Soms vanuit de zoektocht naar efficiency; hierdoor zijn backoffice services bureaus ontstaan [1]. Maar soms ook door een bewuste keuze voor focus. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer ‘functie’ gespecialiseerde uitzendbureaus [2] zijn. Weer andere bureaus spelen in op een nieuwe behoefte van inleners, namelijk het managen van de flexibele schil voor de inlener. Voordeel van deze strategie? Een langdurige relatie met de inlener en structurele inkomsten in plaats van de klassieke piek-ziek inkomsten.

Flexibele schil neemt in complexiteit toe
De flexibele schil van inleners bestond tot een paar jaar geleden eigenlijk alleen uit uitzendkrachten en gedetacheerden, vaak afkomstig van ‘preferred suppliers’. De inlener had hierdoor slechts een paar ‘inkoop’ relaties. Deze relaties waren samen verantwoordelijk voor de invulling van de flexibele schil. Maar er is de laatste jaren iets veranderd. Bijvoorbeeld de opkomst van ‘functie’ gespecialiseerde uitzendbureaus. Hierdoor is het aantal inkooprelaties van de inlener toegenomen, en daarmee de complexiteit van het managen van de flexibele schil.
Nog veel meer impact heeft de opkomst van zzp’ers. Inleners gingen rechtstreeks zzp’ers inkopen. Met als gevolg dat ook hierdoor het aantal inkooprelaties bij de inlener exponentieel groeide, met een toenemende druk op de administratieve afhandeling. En dit is iets waar de managers die inhuren meestal niet zo goed in zijn. Een nieuw marktsegment is geboren. ‘Brokers’ spelen hier op in.

Preferred vendors
De eerste generatie brokers waren de uitzendbureaus die ‘in huis’ gingen zitten bij hun klant. Vaak letterlijk. Soms zelfs met een porto cabin op de werkplaats. Soms in een net kantoor in het pand van de inlener. Randstad Inhouse Services (voorheen Capac) is een bedrijf dat hier heel succesvol in is. Toch is deze constructie vaak niet duurzaam. De reden is, dat de broker vaak niet zelf over alle benodigde mensen beschikt, en dus gedwongen wordt te shoppen bij een collega. Het komt ook vaak voor dat de broker door de inlener gedwongen wordt een bepaald percentage af te nemen bij diverse collega’s, die zelf graag ook op deze positie hadden willen zitten.

Zzp-brokers
De tweede generatie brokers ontstond met de opkomst van zzp’ers. Vaak worden zzp’ers door de inlener gedwongen om zaken te doen via een geselecteerde broker. Rechtstreeks zaken doen is vaak niet aan de orde, omdat veelal bij de inlener de competentie niet aanwezig is om de risico’s te beheersen en de grote hoeveelheden contracten en facturen af te handelen. Voorbeelden van deze generatie brokers zijn Harvey Nash, Source Group (voorheen AamigoO), Corso (sinds kort failliet), Myler, Jellow, etc.

Community managers
De derde generatie brokers, en die zijn pas kort in opkomst, zijn gespecialiseerde bedrijven die de gehele flexibele schil managen, dus niet alleen de zzp’ers, maar ook de uitzendbureaus en detacheerders die deel uitmaken van deze schil. Kenmerk van deze bedrijven is dat ze zelf geen mensen meer leveren, zodat ze niet in ‘concurrentie’ zijn met de partijen die de mensen voor de flexibele schil leveren. Deze gespecialiseerde bedrijven positioneren zich als HR-verlengstuk van de inlener, met als enige taak voor de inlener zorgen dat de flexibele schil efficiënt en effectief is, en er geen onnodige risico’s worden gelopen.

Schema 'Uitzendbranche op weg naar specialisatie'

Wat is nodig voor het managen van de flexibele schil?
Community managers stellen hoge eisen aan ondersteunende administratieve software (zoals Fieldglass, Nétive en sinds kort GluedSourcing) en efficiënte processen.
In eerste instantie wil men een besloten marktplaats waar vraag (jobs) en aanbod (resources) bij elkaar komen. Een marktplaats die per functiegroep een sourcing model ondersteunt [3]. Maar ook een marktplaats met een eigen job board en koppelingen met bekende job boards als Monsterboard, Jobbird, et cetera. Een belangrijke eis aan deze marktplaats is ook dat resources ge’rate’ kunnen worden door de betreffende afdeling, zodat er informatie wordt opgeslagen die later van pas kan komen bij het eventueel opnieuw inhuren van deze resource.

In tweede instantie wil men contracten elektronisch kunnen afsluiten. Dus geen papieren rompslomp meer. En als er prijsafspraken zijn gemaakt in raamovereenkomsten met preferred suppliers, dan moeten deze afgesproken tarieven automatisch worden meegenomen bij het opstellen van een inleenovereenkomst.

Ten derde wil men dat er tijd geschreven en geaccordeerd kan worden én dat er managementinformatie beschikbaar is, o.a. over budgetten versus actuals.
Belangrijk is vervolgens ook een reverse billing faciliteit zodat de inlener, ofwel de broker die dit namens de inlener uitvoert, een 100% foutloze facturatie kan realiseren.
Graag verwijs ik naar de column van Labor Redimo, genoemd ‘Inleenproces: de duivel zit in de details’ waar het gehele ‘inkoop’ proces goed is uitgelegd, en daarmee ook de eisen aan de automatisering van dit proces.

Hoe groot is de ‘broker’ markt?
Er zijn meer dan 1.000 inleners in Nederland die een significante flexibele schil hebben. Een schil die tegenwoordig niet alleen meer bestaat uit uitzendkrachten en gedetacheerden, maar meer en meer ook uit zzp’ers.
Veel van deze 1.000 plus inleners hebben het beheer van hun flexibele schil nog niet uitbesteed aan een daarin gespecialiseerde partij zoals Staffing MS, Dynasource, etc. En daar is de kans. Je als uitzendbureau specialiseren om je inleners te helpen deze complexe administratie over te nemen. De kans is een langdurig contract (met een inlener) en structurele omzet. Ofwel, afscheid van de piek-ziek omzet.

Nawoord
Mijn verwachting is dat diverse uitzendbureaus en startups in dit gat in de markt zullen springen. Het is een vorm van Business Process Outsourcing, waarbij de eis is dat de broker zeer goed moet zijn in administratieve afhandeling, onafhankelijk moet zijn (dus zelf geen mensen meer leveren), en ofwel de inlener danwel de broker sterk zal automatiseren, want alleen dan kunnen fouten – in de administratieve afhandeling [4] – voorkomen worden.

Rinske Koning

Voetnoten
1] Zie mijn column: ‘Uitzendbranche op weg naar specialisatie’
2] Zie mijn column: ‘Zoektocht naar marge’
3] Voor meer informatie over sourcing modellen zie het artikel van Labor Redimo in FlexNieuws: ‘Inkoop Sourcing Modellen voor extern personeel’
4] Zie het artikel van FlexKnowledge in FlexNieuws: ‘Processen verbeteren in flexwerk’